Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kê hoạch giáo dục toàn đợt

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Nam
Ngày gửi: 08h:43' 28-02-2013
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 306
Số lượt thích: 1 người (Lê Huy)
KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIÁO DỤC TOÀN ĐỢT

Họ và tên sinh viên thực tập : Lê Xuân Nam Khoa: GDCT
Trường thực tập : THPT Nguyễn Khuyến Lớp chủ nhiệm: 11CA5
Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Bùi Thị Thanh Nhàn


Thứ tự
Tuần lễ
Nội dung công việc
Người phối hợp
Ghi chú

1

Tuần 1
(18/02 - 23/02)


- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Đoàn thực tập họp với Ban giám hiệu và các giáo viên.
- Làm quen với lớp chủ nhiệm 11CA5.
- Tìm hiểu lớp chủ nhiệm (về học tập, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình các em).
- Trao đổi với GVCN về kế hoạch thực tập giáo dục toàn đợt.
- Họp nhóm giáo sinh thực tập phân công công việc cụ thể.
- Nghe báo cáo tình hình giáo dục tại nhà trường.
- Thường xuyên lên lớp đôn đốc, nhắc nhở học sinh ổn định nề nếp học tập và kỉ luật (trang phục, đầu tóc…)
- Nhắc nhở học sinh học bài và làm chuẩn bị cho đợt kiểm tra định kì lần 1 học kì 2.
- Lên kế hoạch thực tập giáo dục toàn đợt.
- Lên kế hoạch thực tập giáo dục tuần 1, tuần 2.
- Soạn giáo án chủ nhiệm tuần1, tuần 2.
- Ban giám hiệu nhà trường.
- Giáo viên chủ nhiệm (GVCN).
- Nhóm giáo sinh thực tập (GSTT)
- Ban cán sự lớp và học sinh (HS) lớp chủ nhiệm.

2
Tuần 2
(25/02 - 02/03)- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Tiếp tục tìm hiểu lớp chủ nhiệm.
- Lên lớp đầu giờ (và giờ ra chơi) để
theo dõi việc thực hiện nề nếp và nhắc
nhở học sinh học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp, nghỉ học phải có phép, giữ gìn vệ sinh lớp học sạch sẽ.
- Nhắc nhở các em học tập để chuẩn bị thật tốt để kiểm tra định kỳ lần 1 học kỳ II.
- Lên lớp tiết chủ nhiệm.
- Thường xuyên lên lớp đôn đốc, nhắc nhở học sinh ổn định nề nếp học tập và kỉ luật.
- Lên kế hoạch thực tập giáo dục tuần 3.
- Soạn giáo án chủ nhiệm tuần 3.


- GVCN.
- Nhóm GSTT.
- Ban cán sự lớp và tất cả các học sinh trong lớp.
3


Tuần 3
(04/03 - 09/03)


- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Tiếp tục lên lớp chủ nhiệm để đôn đốc việc thực hiện nề nếp và nhắc nhở HS học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp, nghỉ học phải có phép, giữ gìn vệ sinh lớp học sạch sẽ.
- Lên kế hoạch thực tập tuần 4.
- Soạn giáo án chủ nhiệm tuần 4.
- Lên lớp tiết chủ nhiệm.
- Tổ chức sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với sự phối hợp và giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và ban cán sự lớp.
- Thường xuyên lên lớp đôn đốc, nhắc nhở học sinh ổn định nề nếp học tập và kỉ luật
- Sinh hoạt ngoại khóa cùng HS (nếu có)

- GVCN
- Nhóm GSTT
- Ban cán sự lớp và tất cả các HS trong lớp.4

Tuần 4
(11/03 - 16/03)


- Dự lễ chào cờ đầu tuần.
- Lên lớp tiết chủ nhiệm.
- Nhắc nhở học sinh trong vấn đề học tập và kỷ luật.
- Đôn đốc lớp trong các hoạt động của đoàn trường.
- Hoàn tất việc đánh giá kết quả thực tập giáo dục.
- Chuẩn bị chia tay lớp.

- GVCN
-Nhóm GSTT
-Ban cán sự lớp và tất cả các HS trong lớp.
Phê duyệt của giáo viên hướng dẫn Ngày 25 tháng 02 năm 2013
Sinh viên kí tên
………………………………………….
……………………………………….…
…………………………………………
………………………………………...
Bùi Thị Thanh Nhàn Lê Xuân Nam
 
Gửi ý kiến