Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Dạy và học viết chữ Tiểu học (Theo CV5150)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Như Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:24' 08-04-2009
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 787
Số lượt thích: 0 người

bộ giáo dục và đào tạo
Số: 5150 / TH
V/v Hướng dẫn việc dạy và học
viết chữ ở tiểu học

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngàyg 17 tháng 6 năm 2002Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Quyết định số 31/2002/ QĐ- BGD&ĐT ngày 14/6/2002 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Mẫu chữ viết trong trường tiểu học; Vụ Tiểu học hướng dẫn thực hiện một số quy định cụ thể về dạy học viết chữ ở trường tiểu học như sau:
I. Nguyên tắc chung
Mẫu chữ viết được thực hiện theo những nguyên tắc:
1. Bảo đảm tính khoa học, tính hệ thống.
2. Có tính thẩm mĩ ( đẹp trong sự hài hoà khi viết liền các con chữ).
3. Bảo đảm tính sư phạm ( phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh tiếu học).
4. Có tính kế thừa và phát triển, phù hợp với thực tiễn ( kế thừa vẻ đẹp của chữ viết truyền thống đồng thời tính đến tính thuận lợi khi sử dụng, viết nhanh, viết liền nét: phù hợp điều kiện dạy và học ở tiểu học).
II. Mẫu chữ viết dùng để dạy và học ở trường tiểu học
Bắt đầu từ lớp 1 năm học 2002-2003. Việc dạy và học viết chữ trong trường tiểu học trên toàn quốc được thực hiện theo Mẫu chữ viết trong trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 31/2002/QĐ - BGD&ĐT ngày 14 / 6 / 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các chữ cái viết thường, dấu thanh, chữ cái viết hoa và chữ số trong bảng mẫu chữ kèm theo Quyết định nói trên có những đặc điểm cơ bản như sau:
1. Mẫu chữ cái viết thường.
- Các chữ cái: b, g, h, k, l, y được viết với chiều cao 2,5 đơn vị; Tức bằng 2 lần rưỡi chiều cao chữ cái ghi nguyên âm.
- Chữ cái: t được viết với chiều cao 1,5 đơn vị.
- Các chữ cái: r,s được viết với chiều cao1,25 đơn vị.
- Chữ cái: d, đ, p, q được viết với chiều cao 2 đơn vị.
- Các chữ cái còn lại: o, ô, ơ, a, ă, â, e, ê, i, u, ư, c, n, m, v, x được viết với chiều cao 1 đơn vị.
- Các dấu thanh được viết trong phạm vi 1 ô vuông có cạnh là 0,5 đơn vị.
2. Mẫu chữ cái viết hoa.
Chiều cao của các chữ cái viết hoa là 2,5 đơn vị; riêng 2 chữ cái viết hoa Y, G được viết với chiều cao 4 đơn vị.
3. Mẫu chữ số
Chiều cao của các chữ số là 2 đơn vị.
III. Một số quy định về dạy và học viết chữ
1. Trong trường tiểu học, học sinh học viết chữ thường, chữ số và chữ viêt hoa theo kiểu chữ viết đứng, nét đều là chủ yếu. ở những nơi có điều kiện thuận lợi, giáo viên có thể dạy hoặc giới thiệu thêm cách viết chữ viết thường, chữ viết hoa theo kiểu chữ viết nghiếng, nét thanh nét đậm.
2. Việc dạy chữ viết hoa được tiến hành theo một quá trình từ nhận diện, tập tô, tập viết nét
 
Gửi ý kiến