Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 43 - Bài 38: Thực hành: So sánh ... Tây Nguyên với TDvaf Mn Bắc Bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Văn Thục (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:16' 07-04-2009
Dung lượng: 120.5 KB
Số lượt tải: 590
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn 08/04/ 2009
Tiết 43 - Bài 38
SO SÁNH VỀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
VÀ CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN GIỮA HAI VÙNG TÂY NGUYÊN
VỚI TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
I. MỤC TIÊU
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, tính toán số liệu, vẽ biểu đồ.
- Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu để rút ra các nhận xét cần thiết.
- Củng cố kiến thức đã học về hai vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Các số liệu được tính toán.
- Các biểu đồ được chuẩn bị sẵn trên khổ giấy lớn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1. Hỏi bài củ
- Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế ở Tây Nguyên?
- Trình bày các điều kiện (tự nhiên, kinh tế - xã hội) đối với sự phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các vùng chuyên canh cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở khu vực này?
2. Định hướng bài học.
GV yêu cầu một HS đọc mục đích yêu cầu của bài thực hành.
HS: Đọc mục đích yêu cầu của bài thực hành:
Bài tập 1:
+ Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, trung du miền núi Bắc bộ, Tây Nguyên năm 2005.
+ Dựa vào kiến thức đã học ở các bài 22, 32, 37, hãy nhận xét và giải thích về sự giống nhau và khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp lâu năn giữa hai vùng này.
Bài tập 2:
+ Hãy vẽ biểu đồ cơ cấu thể hiện tỉ trọng của trâu và bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
+ Dựa vào Atlat Địa lí Việt nam hoặc bản đồ giáo khoa treo tường về nông nghiệp Việt nam, cùng như dựa vào các kiến thức đã học, hãy cho biết:
Tại sao hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn?
Thế mạnh này được thể hiện như thế nào trong tỉ trọng của hai vùng so với cả nước?
Tại sao ở Trung du miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại.
3. Bài mới.
Bài tập 1:
1. GV cho HS nhận dạng bảng số liệu, xác định các kiểu biểu đồ thích hợp.
HS: Xác định kiểu biểu đồ thích hợp.
GV: Kết luận.
Trên nguyên tắc, có thể vẽ biểu đồ cột chồng hoặc biểu đồ tròn có kích thước khác nhau. Tuy nhiên, do sự chênh lệch về quy mô diện tích cây công nghiệp lâu năm giữa cả nước, Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ, nên vẽ biểu đồ tròn là thích hợp hơn cả. biểu đồ tròn cũng phản ánh cơ cấu tốt hơn biểu đồ cột chồng.
2. HS tự tính toán ra cơ cấu diện tích giao trồng cây công nghiệp lâu năm (%) cảu cả nước, Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Bảng 38.1. CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM (%)
Vùng
Cà phê
Chè
Cao su
Các cây khác

Cả nước
Trung du và miền núi Bắc Bộ
Tây Nguyên
30,4
3,6
70,2
7,5
87,9
4,3
29,5
-
17,2
32,5
8,5
8,3

3. HS tự tính toán, lập bảng so sánh kích thức biểu đồ.
Xác định tỉ số so sánh R bằng căn bậc hai của tỉ số so sánh tổng giá trị tạo nên kích thức biểu đồ và lập bảng. Chú ý nên lấy biểu đồ kích thước nhỏ nhất làm chuẩn (giá trị so sánh = 1,00).
Bảng 38.2. SO SÁNH KÍCH THƯỚC BIỂU ĐỒ

Vùng
Tổng số diện tích cây công nghiệp lâu năm (nghìn ha)
So sánh giá trị
Lấy (2)/(1) và (3)/(1)
So sánh bán kính biểu đồ (R = )
R=  và 

Cả nước
Trung du và miền núi Bắc Bộ
Tây Nguyên
91,0
643,3
1633,6
1,00
7,07
17,95
1,00
2,65
4,3

4. Vẽ biểu đồ. Sau khi HS vẽ xong Gv đưa ra biểu đồ mẫu để Hs đối chiếu.

Hình 37.1. Biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm
của cả nước, Trung du miền
 
Gửi ý kiến