Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an papoi lop 3

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu lam
Người gửi: Nguyễn Đình Dần
Ngày gửi: 22h:26' 23-12-2012
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Huyện Hiệp Hoà
Trường tiểu học Hương Lâm số 1

Chào mừng các thầy cô về dự giờ thăm lớp
L?p
3B
TOán
Người thực hiện : nguyễn thị thanh phươngThứ tư ngày 12 tháng 10 nam 2011
Toán
Ki?m tra bi cu:
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào?
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
1. Nhận xét
Có phép chia :
6 : 2 = 3
Số bị chia
Số chia
Thương
Ta có: 2 = 6 : 3
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011 Toán
Tìm số chia

2. Tìm số chia x chưa biết
30 : x = 5
x = 30 : 5
x = 6
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
1.Nhận xét:

2. Tìm số chia x chưa biết
30 : x = 5
x = 30 : 5
x = 6
Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.
Có phép chia :
6 : 2 = 3
Thương
Số chia
Số bị chia
Ta có: 2 = 6 : 3
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
49 : X = 7
X = 49 : 7
X = 7
24 : X = 4
X= 24 : 4
X= 6
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
Bài 1: Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó
35 : 5 = 7 42 : 7 = 6
S? b? chia
S? chia
Thuong
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
Bài 2: Tìm x:


a, 12 : X = 3 b, 21 : X = 7 c, 30 : X = 3

Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
Bài 2: Tìm x:


a, 12 : X = 3
X = 12 : 3
X = 4
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
Bài 2: Tìm x:


b, 21 : X = 7
X = 21: 7
X = 3
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
Bài 2: Tìm x:


c, 30 : X = 3
X = 30 : 3
X = 10
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
Bài 2: Tìm x:


a, 12 : X = 3 b, 21 : X = 7 c, 30 : X = 3
X = 12 : 3 X = 21: 7 X = 30 : 3
X = 4 X = 3 X = 10
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
Bài 2: Tìm x:


d, X : 5 = 4 g, X x 7 = 70
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
Bài 2: Tìm x:


d, X : 5 = 4
X = 4 x 5
X = 20
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
Bài 2: Tìm x:


g, X x 7 = 70
X = 70 : 7
X = 10
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia
Bài 2: Tìm x:


d, X : 5 = 4 g, X x 7 = 70
X = 4 x 5 X = 70: 7
X = 20 X = 10
Bài 3: Viết một phép chia

Có số chia bằng thương:
4 : 2 = 2
b) Có số bị chia bằng số chia:
7 : 7 = 1
c) Có số bị chia bằng thương:
7 : 1 = 7
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia

Trò chơi
Ai nhanh?
C
35 : X = 5
A: 5
B: 6
C: 7
C
28 : X = 7
A: 3
B: 4
C: 5
48 : X = 8
A: 6
B: 7
C: 8
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán
Tìm số chia

Kết luận: Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.
CHÚC QUÝ THẦY CÔ NHIỀU SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC SINH LUÔN CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓