Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương trình cộng điểm- thống kê bộ môn THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Xuân Dung
Ngày gửi: 19h:35' 08-12-2012
Dung lượng: 542.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người


BẢNG TÍNH ĐIỂM VÀ THỐNG KÊ BỘ MÔNKSCL VONG I KSCL VONG 2 TBM HKI CẢ NĂM


KSCL VONG 3 KSCL VONG 4 TBM HKII


6a6 8A2 8A3 8A4 8A5

9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

Ngöôøi thöïc hieän: Nguyeãn Thò Xuaân Dung
Tröôøng : THCS Thaønh Long - Chaâu Thaønh - Taây Ninh

Ghi chú: *Nếu quý thầy cô dạy nhiều hơn 10 lớp thì nhớ copy file này thêm 1 file nữa.Khi đó được 20 lớp thoải mái mà làm
*Khi sử dung phần mềm này phải nhập vào ô nữ đúng là dấu * thì máy sẽ rút trich ra thống kê nữ cho quý thầy cô.
*Muốn có TSHS/ nữ thì bắt buộc nhập điểm vào cột KS giữa HKI
"*Khi vào từng lớp ,hãy nhập vào ô tên lớp mà quý thầy cô dạy,máy sẽ tự động chỉnh sửa tên lớp ở trang bìa ."
*Chỉ cần nhập tên GV và môn dạy của mình vào trang lớp đầu tiên thì máy sẽ xuất ra các lớp tiếp theo
*Các cột điểm kiểm tra phải lớn hơn 0. Cột khảo sát GKI là nhập vào để thống kê TS/ nữ và TK GKI chứ không có tham gia cộng điểm
"*Khi vào điểm từng lớp ,Gv muốn thoát ra ngoài chỉ cần ckick vào ô Trở ra ở góc trên bên trái bảng tính"
*Do bảng tính in bảng điểm theo trang đứng mà không in đủ bảng thống kê và ngược lại do đó:
**.Nếu muốn in trọn bảng điểm mà không muốn in phần thống kê thì ta chọn trang giấy đứng vào File/Page setup/Portrait:
Sau đó khối bảng điểm/ vào File/ Prink Area/Set Print Area. Rồi chọn trang in từ 1 đến 1
**Nếu muốn in bảng thống kê mà không in phần bảng điểm thì chọn trang giấy Ngang vào File/ chọn Page Setup/ chọn Landscape/ok.
Sau đó khối bảng thống kê và File/ Prink Area/Set Print Area. Rồi chọn trang in từ 1 đến 1
**Còn muốn thống kê theo từng loại riêng ( ví dụ như thống kê thi HKI) thì ta ra trang bìa chọn vào loại đó:( ví dụ như chọn thống kê KSCL vòng 2)
 
Gửi ý kiến