Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm điểm đảng viên cuối năm 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: máy tính
Người gửi: Đỗ Thị Hoàn
Ngày gửi: 21h:18' 27-10-2012
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 3570
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ CAO DƯƠNG
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cao Dương, ngày 6 tháng 11 năm 2012

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

- Họ và tên: Đỗ Thị Hoàn
- Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ
- Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng
- Đơn vị công tác: Trường TH Cao Dương
Tôi xin tự kiểm điểm theo 04 nội dung sau:
1. Về tư tưởng chính trị:
Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. An tâm công tác, chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: trung thành với Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; việc chấp hành quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; việc tuyên truyền vận động gia đình thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước: tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý .
2. Về phẩm chất đạo đức lối sông:
Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân thương ái thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp ở trong trường và nơi cư trú. được mọi người tin tưởng quí mến.
Tinh thần và kết qủa thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện , tiêu cực khác: việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm: việc giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều Lệ Đảng: quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
Trong công việc luôn tận tụy, nhiệt tình, có cố gắng, có tinh thần học hỏi để nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt nhất là về công tác quản lý chung của nhà trường. Có ý thức cầu tiến, luôn tự tu dưỡng và rèn luyện mình qua thực tiễn, qua đồng nghiệp, qua các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý của mình… Luôn tìm tòi học hỏi để có được phương pháp quản lý tốt nhất đem lại hiệu quả và chất lượng công việc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.
4. Về tổ chức kỷ luật:
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, phục tùng sự phân công của Tổ chức; việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể nơi mình đang công công tác.
* Tự xếp loại theo 4 mức:
- Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
- Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ:
- Đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.
- Đảng viên phi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ.
Trong 4 mức này đảng viên tự xếp loại, đạt mức nào thì ghi mức đó, dưới đây:
- Tự xếp loại đảng viên: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nhận xét, xếp loại của chi bộ: Người tự kiểm điểm
……………………………………. (ký, ghi rõ họ tên)
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………...ngày……tháng……năm 2012 Đỗ Thị Hoàn
T/M CHI ỦY
BÍ THƯ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ.
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………ngày……tháng……..năm 2012
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu


 
Gửi ý kiến