Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG lớp 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:04' 21-10-2012
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG MÔN ĐẠO ĐỨC 4
Tên bài
Các KNS
Các phương pháp

Bài 1: Trung thực trong học tập
- Kĩ năng nhận thức về sự trung thực trong học tập của bản thân.
- Kĩ năng bình luận, phê phán những hành vi không trung thực trong học tập.
- Kĩ năng làm chủ bản thân trong học tập
- Thảo luận
- Giải quyết vấn đề


Bài 2: Vượt khó trong học tập
- Kĩ năng lập kế hoạch vượt khó trong học tập.
- Kĩ năng tìm kiếm sự hổ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập.
- Giải quyết vấn đề
- Dự án

Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến
- Kĩ năng trình bày ý kiến với gia đình và lớp học.
- Kĩ năng lắng nghe người khác trình bày ý kiến.
- Kĩ năng kiềm chế cảm xúc.
- Kĩ năng biết tôn trọng và thể hiện sự tự tin.
- Trình bày 1 phút
- Thảo luận nhóm.
- Đóng vai
- Nói cách khác

Bài 4: Tiết kiệm tiền của
- Kĩ năng bình luận, phê phán việc lãng phí tiền của.
- Kĩ năng lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân.
- Tự nhủ
- Thảo luận nhóm
- Đóng vai
- Dự án

Bài 5: Tiết kiệm thời gian
- Kĩ năng xác định giá trị của thời gian là vô giá.
- Kĩ năng lập kế hoạch khi làm việc, học tập để sử dụng thời gian hiệu quả.
- Kĩ năng quản lí thời gian trong sinh hoạt và học tập hằng ngày.
- Kĩ năng bình luận, phê phán việc lãng phí thời gian.
- Tự nhủ
- Thảo luận
- Đóng vai
- Trình bày 1 phút
- Xử lí tình huống

Bài 6: Hiếu thảo với ông bà cha mẹ
- Kĩ năng xác định giá trị tình cảm của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu.
- Kĩ năng lắng nghe lời dạy bảo của ông bà, cha mẹ.
- Kĩ năng thể hiện tình cảm yêu thương của mình với ông bà, cha mẹ.
- Nói cách khác
- Thảo luận
- Tự nhủ
- Dự án


Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo
- Kĩ năng lắng nghe lời dạy bảo của thầy cô.
- Kĩ năng thể hiện sự kính trọng, biết ơn với thầy cô.
- Trình bày 1 phút
- Đóng vai
- Dự án

Bài 8: Yêu lao động
- Kĩ năng xác định giá trị của lao động.
- Kĩ năng quản lí thời gian để tham gia làm những việc vừa sức ở nhà và ở trường.
- Thảo luận
- Dự án

Bài 9: Kính trọng, biết ơn người lao động
- Kĩ năng tôn trọng giá trị sức lao động.
- Kĩ năng thể hiện sự tôn trọng, lế phép với người lao động.
- Thảo luận
- Dự án

Bài 10: Lịch sự với mọi người
- Kĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.
- Kĩ năng ứng xử lịch sự với mọi người.
- Kĩ năng ra quyết định lựa chọn hành vi và lời nói phù hợp trong 1 số tình huống.
- Kĩ năng kiểm soát cảm xúc khi cần thiết.
- Đóng vai
- Nói cách khác
- Thảo luận nhóm
- Xử lí tình huống

Bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng
- Kĩ năng xác định giá trị văn hóa tinh thần của những nơi công cộng.
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương.
- Đóng vai
- Trò chơi phỏng vấn
- Dự án

Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo
Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận tham gia các hoạt động nhân đạo.
- Đóng vai
- Thảo luận

Bài 13: Tôn trọng Luật giao thông
- Kĩ năng tham gia giao thông đúng luật.
- Kĩ năng phê phán những hành vi vi phạm Luật Giao thông.
- Đóng vai
- Trò chơi
- Thảo luận
- Trình bày 1 phút

Bài 14: Bảo vệ môi trường
- Kĩ năng trình bày các ý tưởng bảo vệ môi trường ở nhà và ở trường.
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin liên quan đến ô nhiễm môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường.
- Kĩ năng bình luận, xác định các lựa chọn, các giải pháp tốt nhất để bảo vệ môi trường ở nhà và ở trường.
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm bảo vệ môi trường ở nhà và ở trường.
- Đóng vai
- Thảo luận
- Dự án
- Trình bày 1 phút

 
Gửi ý kiến