Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach day chu de tu chon 12-13

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Quốc Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:36' 10-10-2012
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT KHÁNH SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BA CỤM BẮC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-THCSBCB Ba Cụm Bắc, ngày 24 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN
NĂM HỌC 2012 – 2013
Thực hiện công văn số 8607/BGD&ĐT-GDTrH ngày 16/8/2007của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và PTTH;
Thực hiện theo công văn số 57/GD&ĐT-CM ngày 06 tháng 09 năm 2012 của Phòng GD&ĐT Khánh Sơn về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012 - 2013 và kế hoạch giáo dục trung học cơ sở năm học 2012 - 2013 trong công văn số 99/GD&ĐT-CM ngày 06 tháng 09 năm 2012 của Phòng GD&ĐT Khánh Sơn,
Trường THCS Ba Cụm Bắc đề ra kế hoạch dạy môn tự chọn như sau:
I/ Thực hiện dạy - học tự chọn:
1. Mục tiêu:
Dạy học tự chọn là để củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng không bổ sung kiến thức nâng cao mới nhằm giúp HS rèn luyện năng lực tự học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
2. Nội dung dạy tự chọn:
- Khối 6, 7: Môn Tin học.
- Khối 8, 9: dạy các chủ đề tự chọn bám sát thuộc các môn Toán, Ngữ văn, Lý, Hóa, Sinh.
3. Phương pháp dạy học tự chọn:
Phương pháp dạy học các môn học tự chọn như các môn học khác. Phương pháp dạy học các chủ đề tự chọn bám sát hướng vào củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng (không bổ sung kiến thức nâng cao mới).
4. Hình thức tổ chức Dạy - Học tự chọn:
Được thực hiện theo đơn vị lớp, giáo viên dạy lớp nào chịu trách nhiệm tổ chức dạy học tự chọn tại lớp đó.
Môn học tự chọn (môn Tin học) được sắp xếp học cùng buổi với các môn học khác, các chủ đề tự chọn được sắp xếp trái buổi.
5. Thời lượng môn học, chủ đề tự chọn:
- 2 tiết / tuần đối với tất cả các môn tự chọn.
- Mỗi học kỳ thực hiện 3 chủ đề/lớp, mỗi chủ đề dạy 6 tiết. Có thể chọn các chủ đề khác nhau ở các khối lớp.
6. Việc kiểm tra, đánh giá:
- Đối với môn học tự chọn: Việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Đối với các chủ đề tự chọn: Cuối học kỳ, giáo viên phải có 1 đầu điểm kiểm tra tự chọn, ghi vào hệ số 2 để tính điểm trung bình môn của môn học đó.
7. Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn và Gv:
- Ban giám hiệu: quyết định môn học tự chọn và chủ đề tự chọn, kiểm tra việc dạy học tự chọn của giáo viên.
- Tổ chuyên môn: hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học của Gv dạy các chủ đề tự chọn, môn học tự chọn; tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học tự chọn.
- Giáo viên:
+ GVCN lớp có trách nhiệm theo dõi tình hình học tập, đề xuất các môn học cần dạy chủ đề bám sát đối với lớp mình phụ trách và kiểm tra việc ghi kết quả học tập tự chọn của học sinh vào sổ gọi tên và ghi điểm.
+ Giáo viên bộ môn: Nghiên cứu phân phối chương trình, chủ đề tự chọn môn học và tài liệu hướng dẫn các chuyên đề tự chọn do Bộ Giáo dục – Đào tạo biên soạn. Soạn bài tự chọn phù hợp với yêu cầu, trình độ của học sinh và phù hợp số tiết do nhà trường quy định.
+ Đúc rút kinh nghiệm và trao đổi kinh nghiệm dạy học tự chọn.
+ Soạn giảng như các tiết dạy chính khóa, cuối mỗi học kỳ, nộp giáo an về cho Chuyên môn trường lưu.
8. Thời gian thực hiện:
HKI: từ tuần 8 đến hết tuần 13.
HKII: từ tuần 26 đến hết tuần 31.
II/ Kế hoạch cụ thể - Số tiết tự chọn được phân trong TKB (Tiết / tuần)
  Học kỳ
Môn
Khối lớp
Ghi chú6
7
8
9


I
Tin
2
2

Toán


1
1Ngữ văn
 
Gửi ý kiến