Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Ngọc Đích
Ngày gửi: 06h:44' 08-10-2012
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 2047
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THANH
TỔ: XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mường Giàng, ngày 08 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học: 2012 - 2013

- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013 và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của phòng GD&ĐT Huyện Quỳnh Nhai.
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013 và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường THCS Nguyễn Tất Thành.
Trên cơ sở những căn cứ ở trên và nhận thức được tầm quan trọng của công tác BDTX Tổ Xã hội xây dựng kế hoach BDTX của tổ năm học 2012 – 2013 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
- Năm học 2012- 2013 là năm học mà trường THCS Nguyễn Tất Thành “Tập trung mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng, duy trì và phát triển nhà trường theo các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia”.
- GV trong tổ XH đã được học tập và bồi dưỡng thường xuyên, kịp thời về lí luận cũng như chuyên môn.
- Giáo viên trong tổ đều có năng lực về kiến thức và chuyên môn nên có nhiều thuận lợi trong học tập tự bồi dưỡng.
- GV thường xuyên đọc, nghiên cứu tài liệu tham khảo và sách nâng cao chuyên về chuyên môn , nghiệp vụ, tìm hiểu thực tế trong đời sống XH, cùng với lòng say mê nghề nghiệp là điều kiện thuận lợi cho công tác.
- Nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian hợp lý để tự học tập nâng cao trình độ.
- Cơ sở vật chất, phương tiện đồ dụng dạy học đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động dạy học.
- Thư viện nhà trường có nhiều đầu sách phục vụ tốt việc học tập.

2. Khó khăn:
- Đối tượng học sinh trên địa bàn chủ yếu là học sinh dân tộc. Điều kiện kinh tế của gia đình các em còn gặp nhiều khó khăn. Việc quan tâm, đầu tư cho con em ăn học chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Kinh phí dành cho công tác bồi dưỡng chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học còn rất eo hẹp.

II. NHIỆM VỤ CỦA VIỆC HỌC TẬP TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.
1. Về kiến thức:
(GV cần nắm vững:
- Mục tiêu, nội dung, chương trình mới của bậc THCS nói chung và bộ môn cá nhân phụ trách nói riêng.
- Dạy học đạt chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng theo chương trình của Bộ GD&ĐT; dạy học sát đối tượng. Coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học gắn với việc đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh; với các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học; về khai thác sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học...
- Gắn việc bồi dưỡng thừng xuyên với việc thực hiện các cuộc vận đông và phong trào, với việc thực hiện chủ trương từ đầu năm học: Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý, mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo,đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Công tác bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân, tổ chuyên môn phải đựơc lập kế hoạch cụ thể, rõ ràng, công khai và được kiểm tra đánh giá, nghiệm thu và lập hồ sơ lưu theo quy định.
1.2. Về kỹ năng:
- Áp dụng hiểu biết của mình để lập KH và tổ chức dạy học theo yêu cầu đổi mới của nội dung chương trình SGK môn học.
- Có kinh nghiệm trong việc thể hiện dạy học theo xu hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
- Sử dụng SGK, Chuẩn KTKN mới và hướng dẫn học sinh sử dụng SGK mới có hiệu quả.
- Thiết kế bài KT, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tinh thần đổi mới.
- Lập hồ sơ, theo dõi sự tiến bộ của học sinh.
- Tự đánh giá quá trình bồi dưỡng thường xuyên để điều chỉnh quá trình học tập của bản thân.
1.3. Về thái độ:
- Tự giác, chủ động và hợp tác trong học tập BDTX, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tích cực học tập các kiến thức và kỹ năng có được trong chương trình BDTX để đáp ứng tốt cho việc giảng dạy.
2. Phương châm bồi dưỡng.
- Lấy việc tự học của GV là chính, kết hợp với sự trao đổi của tổ chuyên môn và kiểm tra
 
Gửi ý kiến