Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ban kiem diem dang vien nam 2012.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Kim Chung (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:37' 07-10-2012
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN LẬP THẠCH
CHI BỘ TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
Số: /NKĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------------------


Hoa Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2012.

BẢN KIỂM KIỂM ĐẢNG VIÊN
Theo tinh thần nghị quyết 4 BCHTW khóa XI
về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”

I. Sơ yếu lí lịch:
- Họ tên Đảng viên:
- Ngày sinh:
- Vào Đảng ngày:
- Chính thức ngày:

- Chức vụ: Trong Đảng: , Chính quyền, đoàn thể
II. Phần tự kiểm điểm:
1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Việc thực hiện những điều Đảng viên không được làm:
- Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi cư trú.
- Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua học tập các chuyên đề này trong hành động, cũng như nhận thức của một cán bộ công chức luôn phải có ý thức giúp đỡ mọi người xung quanh; luôn phải yêu tổ quốc, yêu chế độ, luôn sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa khi cần.
- Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đồng nghiệp.
- Thực hiện tốt các quy định những điều Đảng viên không được làm, vận động và hướng dẫn đồng nghiệp cùng thực hiện.
- Đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, Nhà nước.
- Luôn chấp hành tốt nội quy cơ quan; có mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi với nhân dân.
2. Trách nhiệm của Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Những nhiệm vụ của bản thân được Chi bộ, Ban giám hiệu giao: giảng dạy bộ môn văn hóa và là giáo viên chủ nhiệm.
- Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ, Ban giám hiệu phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.
- Với nhiệm vụ công việc được Chi bộ, Ban giám hiệu phân công; bản thân luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; tham mưu kịp thời, đúng thời hạn những công việc mà Chi bộ,Ban giám hiệu giao. Không để tình trạng tồn đọng công việc được giao.
3. Trong công tác xây dựng Đảng;
- Thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trach”
- Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ, đúng quy định.
- Luôn tham gia giúp đỡ những quần chúng tích cực vào Đảng: phân tích về vai trò người Đảng viên, yêu cầu và trách nhiệm của người Đảng viên...tham gia giúp đỡ các đồng chí Đảng viên dự bị hoàn thành nhiệm vụ để được đứng vào hàng ngũ Đảng viên chính thức. Tham gia đầy đủ, tích cực trong các hoạt động của Đoàn, hướng đẫn và chỉ đạo tập thể lớp chủ nhiệm trong các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao.
Qua những hoạt động trên, tôi tự nhận thấy bản thân có những ưu khuyết điểm sau:
- Ưu điểm:
Luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người làm nghề giáo viên.
Công việc được giao luôn hoàn thành đúng thời hạn và làm việc với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, có hiệu quả.
Luôn có ý thức học hỏi và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và đổi mới của công việc.
- Nhược điểm:
Trong công tác đôi khi việc phân bổ thời gian cho công việc còn chưa hợp lí.

Hoa Sơn, ngày tháng năm 2012
Người viết bản kiểm điểm 
Gửi ý kiến