Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VioLympic Toan 6 - Vong 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Uông Thị Hoài
Ngày gửi: 22h:19' 08-09-2012
Dung lượng: 158.0 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
VÒNG 2 - TOÁN 6
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; ...; 78; 80} là 
Câu 2: Có 2 con đường đi từ A đến B và có 3 con đường đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ A đến C qua B ?Trả lời: con đường.
Câu 3: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.
Câu 4: Có bốn đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là 
Câu 5: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 1001 nhưng không vượt quá 2009 là 
Câu 6: Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời: số.
Câu 7: Để viết được các số tự nhiên từ 100 đến 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ?Trả lời: số.
Câu 8: Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 5 xuất hiện lần.
Câu 9: Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là 
Câu 10: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4}. Số tập hợp con gồm hai phần tử của A là 
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 2: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30 là 
Câu 3: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000 là 
Câu 4: Có bốn đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là 
Câu 5: Để viết được các số tự nhiên từ 100 đến 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ?Trả lời: số.
Câu 6: Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là 
Câu 7: Có sáu đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là 


BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 8: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 là 
Câu 10: Cho hai tập hợp A = {2; 4; 6; 8; 10} và B = {5; 6; 7; 8; 9; 10}. Số tập hợp con của đồng thời hai tập hợp A và B là 
Câu 4: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là 
Câu 7: Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 2. Gọi C là một tập hợp con nào đó của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là 
Câu 8: Cho số 8642. Viết thêm chữ số 0 xen giữa các chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là 
Câu 9: Cho tập hợp M = {5; 8; 9; 1986; 2010}. Có bao nhiêu tập hợp con của M gồm những số chẵn ?Trả lời: tập hợp.
Câu 10: Cho số A = 123456789101112...585960. Số các chữ số của A là 

Câu 4: Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là 
Câu 5: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 9 và nhỏ hơn 30 là 
Câu 10: Trong ngày hội khỏe Phù Đổng, một trường có 12 học sinh giành được giải thưởng, trong đó có 7 học sinh giành được ít nhất hai giải, 4 học sinh giành được ít nhất ba giải, 2 học sinh giành được số giải nhiều nhất là bốn giải. Hỏi trường đó giành được tất cả bao nhiêu giải ?Trả lời: giải.

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 2
 
Gửi ý kiến