Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Qui định hồ sơ sổ sách nhà trường năm 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trung Trang Công (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:18' 21-08-2012
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 694
Số lượt thích: 0 người
PHONG GD&ĐT THUẬN CHAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
TRƯỜNG THCS É TÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
-------((( -------
Số 01/NQ -THCS.
É Tòng , ngày 20 tháng 8 năm 2012.

QUY ĐỊNH
Các loại hồ sơ sổ sách của các tổ, các bộ phận và Giáo viên, phân công quản lý hồ sơ Nhà trường năm học 2012-2013

Căn cứ Quyết định số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ công văn số 656/SGD ĐT- GDTrH hướng dẫn của Sở GD-ĐT ngày 29/8/2011 củ Sở giáo dục đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn sử dụng bổ sung cách ghi học bạ,sổ gọi tên ghi điểm
Căn cứ công văn số 130/PGDĐT ngày 17tháng 10năm 2011 của trưởng phòng GD&ĐT Thuận Châu về việc qui định bổ sung một số hồ sơ ,sổ sách trong trường THCS từ năm học 2011 - 2012
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2012-2013;
Trường THCS É TÒNG quy định và hướng dẫn về việc thực hiện và quản lý hồ sơ sổ sách của các bộ phận, các Tổ và giáo viên như sau:
A. VỀ HỒ SƠ
I. Đối với Nhà trường:
Sổ đăng bộ,
Sổ gọi tên và ghi điểm,
Sổ ghi đầu bài,
Học bạ học sinh,
Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp lớp 9 và tuyển sinh vào lớp 6 hàng năm,
Hồ sơ phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến,
Sổ Nghị quyết của Nhà trường và Nghị quyết của Hội đồng trường.
Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn.
Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục.
Hồ sơ thi đua của nhà trường,
Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh,
Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên;
Sổ quản lý tài sản, (Có sổ cho mượn tài sản).
Các loại hồ sơ sổ sách quản lý tài chính.
Hồ sơ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, cập nhật theo từng năm, lưu vô thời hạn theo quy định,
Hồ sơ thi đua “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”
Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm.
Hồ sơ kiểm định chất lượng.
Hồ sơ quản lý thư viện,
II. Đối với hồ sơ CBQL.
Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần,
Kế hoạch dài hạn (HT - 5 năm),
Nhật ký công tác quản lý;
Các kế hoạch liên quan đến nội dung được Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ
CBQL tham gia dạy theo quy định thì có hồ sơ, giáo án như của giáo viên.
Sổ theo dõi hoạt động liên quan đến công tác mà CBQL phụ trách.
Sổ ghi chép, hội họp.
Sổ tích luỹ chuyên môn, nghiệp vụ.
III. Đối với Tổ chuyên môn.
Kế hoạch tổ (năm, học kỳ, tháng, tuần, các loại kế hoạch khác).
Sổ ghi biên bản các buổi họp tổ.
Sổ phân công chuyên môn và dạy thay, thao giảng, thực hiện chuyên đề…
Tập lưu trữ các văn bản chỉ đạo.
IV. Đối với giáo viên:
Bài soạn.(Giáo án)
Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần (sổ báo giảng),
Sổ hội họp.(Ghi đầy đủ các nội dung của các cuộc họp của Nhà trường, Tổ chuyên môn, Công Đoàn...)
Sổ dự giờ thăm lớp.
Hồ sơ tự học tự rèn (tích lũy chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên)
Sổ điểm cá nhân.
Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)
Kế hoạch cá nhân (năm, học kỳ, tháng, tuần, các loại kế hoạch khác).
Tài liệu chuẩn kiến thức-kỹ năng (bộ môn giảng dạy)
B. MỘT SỐ QUY ĐỊNH THÊM VỀ CÁCH GHI:
Các loại sổ trên đều có quy định của Bộ GD-ĐT in trong trang bìa, yêu cầu Chuyên môn, Các Tổ trưởng nghiên cứu kỹ để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cần lưu ý thêm một số điều sau:
1. Sổ đăng bộ: Trong vòng một tháng sau khi khai giảng năm học mới phải làm xong sổ đối với học sinh mới.
2. Học bạ: ( Căn cứ công văn số 104/PGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 9 năm 2011 về việc bổ
No_avatar

Hay. K phải chép nhiều dành thời gian cho việc khác

 

 
Gửi ý kiến