Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bien ban hop phu huynh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thái Hữu
Ngày gửi: 15h:48' 19-08-2012
Dung lượng: 106.5 KB
Số lượt tải: 205
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TP HÒA BÌNH
TRƯỜNG THCS TRUNG MINH

 Cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trung Minh, ngày tháng năm 2011


BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH phiên họp đầu năm
chi hội lớp……..

I. Thời gian:
Hôm nay ngày tháng 8 năm 2011, tại trường THCS Trung Minh, lớp…..tổ chức họp cha mẹ học sinh.
II.Thành phần gồm có:
- GVCN : ........................................
- Số phụ huynh có mặt: ……….
- Vắng mặt: ………..
Là phụ huynh của những học sinh:
1.………………………......... 3.……………………….........
2.………………………....... 4.……………………….........
III.Nội dung cuộc họp:
1. Phần chung.
a. Cô Hiệu trưởng thay mặt nhà trường và Ban trường trực hội báo cáo những nét cơ bản kết quả năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012
- Học tập điều lệ trường trung học ( Những mục có liên quan)
- Nêu nội dung các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ Hai không”; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học, tự sáng tạo”; Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “ Chấp hành luật an toàn giao thông’
b. Phần quyết toán các khoản thoả thuận của năm học 2010-2011 và dự thu của năm học 2011-2012 do các bác chi hội và GVCN công khai tại cuộc họp chi hội.
2. Phần cuộc họp về các lớp.
a. Giáo viên chủ nhiệm sơ qua tình hình học tập của lớp trong những tuần học qua.
*Ưuđiểm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................
*Nhược điểm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................
Đăng kí thi đua năm học
Xét khả năng thực tế và kết quả của năm học trước, chi hội chúng tôi cùng cô giáo chủ nhiệm xin đăng kí thi đua và cam kết với BGH nhà trường:
* Giáo dục con em thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. Gia đình thực hiện và giáo dục con cái thực hiện tốt luật ATGT
* Danh hiệu thi đua của lớp:………………………………………..
* Hai mặt giáo dục

Hai mặt
GD
Hạnh kiểm
Học lực


Tốt
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu

Kì I

Kì II

Cả năm


Các giải pháp thực hiện.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
Các khoản đóng góp.
* Các khoản chung theo qui định.
- Hội nghị nhất trí………đóng góp các khoản đã được qui định để đảm bảo các điều kiện cho học sinh học tập.
- Thời gian nộp hoàn thành trong tháng……. Năm 20.....
* Các loại bảo hiểm:
- Có:……..em nộp bảo hiểm thân thể.
- Có:……..em nộp bảo hiểm y tế.
- Thời gian nộp hoàn thành trong tháng ......... Năm 20……
3. Những ý kiến đóng góp với nhà trường ( Quản lí, biện pháp giáo dục của nhà trường, quản lí việc học phụ đạo, các khoản thu chi)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
Bầu Ban đại diện hội cha mẹ học sinh.


Chi hội trưởng
Chi hội phó

Họ tên
Nghề nghiệp
Phụ huynh cháu
Tổ - Số điện thoại
 Tập thể phụ huynh chúng tôi kính mong sự quan tâm và trách nhiệm của BGH, tập thể các thầy giáo, cô giáo để con em chúng tôi thực sự trở thành con ngoan, trò giỏi
Trên đây là biên bản họp phụ huynh học sinh của lớp…….năm học 2011-2012, toàn bộ những nội dung nêu trên đã được hội nghị nhất trí thực hiện……%. Hội nghị không có ý kiến gì nữa và nhất trí cho ông (bà)……………..vừa được bầu làm chi hội trưởng của lớp, thay mặt kí vào biên bản này. Những ý kiến thắc mắc sau này sẽ không có giá trị pháp lí./.
Hiệu trưởng GVCN Chi hội Thư kí cuộc họpTRƯỜNG THCS thái thịnh
TT chi hội :
 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Thịnh, ngày… ..tháng…..năm 2011


BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH học kì I
Chi hội lớp………..

I. Thời gian:
Ngày….. tháng 01 năm 2011, tại lớp….. trường THCSYên Mông, tổ chức họp phụ
huynh học sinh.
 
Gửi ý kiến