Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án sinh hoc 6 năm 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Khuat Thi Hoa
Ngày gửi: 22h:17' 17-08-2012
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 920
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
-------------*****--------------

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC
(Áp dụng từ năm học 2011 – 2012)

LỚP 6
Cả năm: 37 tuần (70 tiết).
Học kỳ I: 19 tuần (36 tiết).
Học kỳ II: 18 tuần (34 tiết).

HỌC KỲ I

Tiết
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

 1
Đặc điểm cơ thể sống. Nhiệm vụ của sinh học


2
Đặc điểm chung của thực vật.


3
Có phải tất cả thực vật đều có hoa?CHƯƠNG I. TẾ BÀO THỰC VẬT

Tiết
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

4
Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng.


5
Thực hành: Quan sát tế bào thực vật.


6
Cấu tạo tế bào thực vật.


7
Sự lớn lên và phân chia của tế bào.CHƯƠNG II. RỄ.

Tiết
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

8
Các loại rễ, các miền của rễ.


9
Cấu tạo miền hút của rễ.

Cấu tạo từng bộ phận rễ trong bảng trang 32 - Không dạy chi tiết từng bộ phận mà chỉ cần liệt kê tên bộ phận và nêu chức năng chính.

10
Sự hút nước và muối khoáng của rễ.


11
Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)


12
Biến dạng của rễ
CHƯƠNG III.THÂN.

Tiết
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

13
Cấu tạo ngoài của thân.


14
Thân dài ra do đâu?


15
Cấu tạo trong của thân non.

Cấu tạo từng bộ phận thân cây trong bảng trang 49- Không dạy (chỉ cần học sinh lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây).

16
Thân to ra do đâu?


17
Vận chuyển các chất trong thân.


18
Biến dạng của thân


19
Ôn tập


20
Kiểm tra một tiết.CHƯƠNG IV. LÁ.

Tiết
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

21
Đặc điểm bên ngoài của lá.


22
Cấu tạo trong của phiến lá.

- Mục 2: Thịt lá - Phần cấu tạo chỉ chú ý đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng;
- Câu hỏi 4, 5 trang 67 - Không yêu cầu học sinh trả lời.

23
Quang hợp.


24
Quang hợp (tiếp theo)


25
Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp.


26
Cây có hô hấp không?

Bài 23, trang 79, câu hỏi 4, 5 - Không yêu cầu học sinh trả lời

27
Phần lớn nước vào cây đi đâu?


28
Biến dạng của lá.


29


Bài tập (Chữa một số bài tập trong vở bài tập sinh học 6 -NXB Giáo dục, 2006)


CHƯƠNG V. SINH SẢN SINH DƯỠNG.

Tiết
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

30
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên


31
Sinh sản sinh dưỡng do người.

- Mục 4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm - Không dạy
- Câu hỏi 4 - Không yêu cầu học sinh trả lời


CHƯƠNG VI. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH.

Tiết
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

32
Cấu tạo và chức năng của hoa.


33
Các loại hoa.


34
Ôn tập học kỳ I


35
Kiểm tra học kỳ I


36
Thụ phấn.


Dành thời gian cho các tiết dạy bù, ôn tập, ngoại khóa…HỌC KỲ II

Tiết
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

37
Thụ phấn (tiếp theo)


38
Thụ tinh, kết hạt và tạo quả.CHƯƠNG VII. QUẢ VÀ HẠT

Tiết
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

39
Các loại quả.


40
Hạt và các bộ phận của hạt.


41
Phát tán của quả và hạt.


42
Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.


43
Tổng kết về cây có hoa.


44
Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)


CHƯƠNG VIII. CÁC
 
Gửi ý kiến