Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 115. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phamloan
Người gửi: Phạm Thị Loan
Ngày gửi: 13h:32' 30-03-2009
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 640
Số lượt thích: 1 người (Bùi Văn Lũ)
Ngày sọan: 15-03-08 Tuần 29 Bài 28
Ngày dạy : 04-04-08
Tiết : 115
TÌM HIỂU CHUNG VỀ
VĂN BẢN HÀNH CHiÙNH

I.Mục tiêu cần đạt
Giúp HS
Có được hiểu biết chung về văn bản hành chính : Mục đích , nội dung , yêu cầu và các loại văn bản hành chính thường gặp trong cuộc sống
Rèn kĩ năng viết được những văn bản hành chính đúng mẫu
II. Chuẩn bị
Thầy : Bài soạn , các văn bản hành chính khác ,
bảng phụ ghi một văn bản cụ thể , phân biệt khác nhau giữa VBHC và văn bản truyện thơ .
Trò : Chuẩn bị theo yêu cầu của GV
III. Hoạt động dạy - học

Họat động 1

Kiểm tra : 5’ Gv kiểm tra phần soạn bài của HS
- Khởi động : ở chương trình lớp 6 em đã được học viết đơn . Viết đơn là kiểu văn bản nào (VB hành chính )chương trình lớp 7 sẽ giúp các em tìm hiểu thêm loại văn bản hành chính khác đó là thông báo , đề nghị và báo cáo , bài học hôm nay bước đầu chúng ta sẽ tìm hiểu chung về văn bản hành chính ấy .

Hoạt động của Giáo Viên
TG
Nội dung

HĐ 2. hướng dẫn tìm hiểu khái niệm về văn bản hành chính
Gv ghi bảng I.
Gv lưu ý : Tìm hiểu I có hai phần nhỏ
Mục đích và nội dung
Hình thức trình bày
Gv yêu cầu Hs đọc 3 văn bản theo sgk- 107

? Hãy nêu tên cụ thể từng văn bản ?
Chú ý văn bản thông báo :
? Xác định người viết và người nhận thông báo ?
? Nội dung thông báo về việc gì ?
? Theo em những thông tin truyền đạt ấy có được người nhận thực hiện không ? Vì sao?

( sẽ được thực hiện , vì nội dung thông báo rất cần thiết và quan trọng cho môi trường sống con người
? Từ đó cho biết khi nào người ta viết văn bản thông báo ?
( khi cần truyền đạt một vấn đề gì đó (thường quan trọng ) xuống cấp thấp hơn hoặc muốn cho nhiều người biết .
? Văn bản thông báo viết nhằm mục đích gì? ( nhằm phổ biến một nội dung thường quan trọng
? Theo em phần trình bày về người viết , người nhận và nội dung , mục đích các văn bản còn lại có khác với văn bản thông báo không ?
( có khác
? Từ văn bản thông báo , hãy thảo luận theo nhóm trình bày hai văn bản còn lại theo các phần đã trình bày ở văn bản thông báo ?
Gv yêu cầu đại diện 2 nhóm lên điền vào bảng
Gv nhận xét , sửa chữa , bổ sung phần trình bày của HS
Gv đặt vấn đề :
? Để người nghe thực hiện thông báo , thì tính chất của nội dung thông báo phải như thế nào ? ( phải thực sự quan trọng và cần thiết
? Khi em muốn đổi chỗ ngồi trong lớp, em sẽ viết giấy đề nghị cho GVCN , theo em GVCN có giải quyết cho em không ? Hãy giải thích vì sao em được giải quyết , hoặc không được giải quyết ?
Gv giáo dục các em phần này
? Hãy ù nhận xétà sự khác nhau về vị trí của người gửi và người nhận ở ba văn bản ?
Gv nhận xét chung : Cấp trên không bao giờ dùng báo cáo với cấp dưới và ngược lại cấp dưới không dùng thông báo với cấp trên và đề nghị cũng thường dùng trong trường hợp cấp thấp đề nghị lên cấp cao hơn
Gv chốt lại : đó chính là đặc điểm về nội dung , mục đích của văn bản hành chính
? Em hiểu văn bản hành chính là như thế nào?
Gv cho Hs đọc ghi nhớ * 1 sgk- 110
? Như vậy cả ba văn bản trên được gọi là kiểu văn bản gì ? ( văn bản hành chính
? Các văn bản ấy có gì giống và khác nhau?
Giống về hình thức trình bày đều theo một số mục nhất định
Khác về mục đích và nội dung cụ thể trong mỗi văn bản
Gv gắn bảng phụ một văn bản cụ thể
(văn bản Giấy đề nghị )
Gv chú ý HS chỉ dựa vào hình thức trình bày – Trả lời câu hỏi
Yêu cầu HS quan sát
? Hãy chỉ ra các mục giống nhau của ba văn bản ?
? Nêu tên cụ thể từng mục ?
Gv chú ý HS về Quốc hiệu và tiêu ngữ
Gọi HS khác nhận xét
Gv nhận xét , gắn bảng phụ về hình thức trình bày
Gv cho HS đọc lại
? Các mục ấy có cần được sắp xếp theo thứ tự nhất định không ? Vì sao ?
( phải được sắp xếp theo thứ tự nhất định
Gv lấy VD
Hỏi nâng cao : về hình thức trình bày , mục nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?
? Nếu bỏ
 
Gửi ý kiến