Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phân phối chương trình anh văn 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Tuy
Ngày gửi: 15h:55' 04-08-2012
Dung lượng: 144.5 KB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6
Cả năm: 37 tuần = 105 tiết
Học kì I: 19 tuần = 53 tiết
( 15 tuần đầu x 3 tiết = 45 tiết
4 tuần sau x 2 tiết = 8 tiết )

Học kì II: 18 tuần = 52 tiết
( 16 tuần đầu x 3 tiết = 48 tiết
2 tuần sau x 2 tiết = 4 tiết )

HỌC KÌ I
Tuần
Tiết PPCT
Tên bài dạy
Ghi chú

1
1
Hướng dẫn cách học2
Unit 1: A1,2,3,43
Unit 1: A5,6,7,8


2
4
Unit 1: B1,2,3,4,6
B5 tự chọn


5
Unit 1: C1,2,3,4,6
C5 tự chọn٭


6
Unit 2: A1,2,4
A3 tự chọn

3
7
Unit 2: B1,3
B2 tự chọn


8
Unit 2: B4,5,69
Unit 2: C1


4
10
Unit 2: C2,3,411
Unit 3: A1,212
Unit 3: A3


5
13
Unit 3: A4,6
A5 tự chọn٭


14
Unit 3: B1,215
Unit 3: B3,4,5,6


6
16
Unit 3: C1,2,4,
C3 tự chọn


17
Grammar Practice18
Kiểm tra


7
19
Chữa bài kiểm tra20
Unit 4: A1,2,3,4,6
A5 tự chọn


21
Unit 4: B1,2,3


8
22
Unit 4: B4,5,623
Unit 4: C1,2,324
Unit 4: C4,5,6,7,8


9
25
Unit 5: A1,2,3,426
Unit 5:A 5,6,727
Unit 5: B1,4


10
28
Unit 5: B2,3,429
Unit 5: C1,2,3,430
Grammar Practice


11
31
Unit 6: A1,232
Unit 6: A3,4,5,6,733
Unit 6: B1,2,3,5
B4 tự chọn

12
34
Unit 6 : C1,235
Unit 6: C3,4,6
C5 tự chọn


36
Kiểm tra 1 tiết


13
37
Chữa bài kiểm tra38
Unit 7: A1,3,5,7
A2,4,6 tự chọn


39
Unit 7: B1


14
40
Unit 7: B2,3,441
Unit 7: C1,342
Unit 7: C4,6
C5 tự chọn٭

15
43
Unit 8: A 1,2,344
Unit 8: A4,6,7
A5 tự chọn


45
Unit 8: B1
B3 tự chọn٭

16
46
Unit 8: B2,447
Unit 8: C1,2


17
48
Unit 8: C3,4,5,6
* C3 bỏ 4 câu đầu


49
Grammar Practice


18
50
Ôn tập51
Ôn tập


19
52
Ôn tập53
Kiểm tra học kì I


HỌC KÌ II

20
54
Unit 9 : A1,255
Unit 9 : A3,4,5
A5b + A6 tự chọn٭


56
Unit 9 : B1,5


21
57
Unit 9 : B2,3,4
B6 tự chọn٭


58
Unit 10 : A1,2,359
Unit 10 : A4,5,6,8
A7 tự chọn

22
60
Unit 10 : B1,2,361
Unit 10 : B4,5,6
 
Gửi ý kiến