Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra tiết 50

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Chung
Ngày gửi: 09h:49' 28-03-2009
Dung lượng: 520.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Kỳ thi: TIẾT 50-09
Môn thi: VẬT LÝ


001: Chọn ý đúng
Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa
A. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. B. điện áp và cường độ điện trường.
C. điện tích và dòng điện. D. điện trường và từ trường
002: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1 mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là bao nhiêu?
A. ≈ 1,6 MHz. B. ≈ 19,8 Hz. C. ≈ 6,3.107 Hz. D. ≈ 0,05Hz.
003: Tần số dao động riêng f của một mạch dao động lý tưởng phụ thuộc như thế nào vào điện dung C của tụ điện và độ tự cảm L của cuộn cảm trong mạch ?
A. f tỷ lệ nghịch với và . B. f tỷ lệ thuận với và .
C. f tỷ lệ thuận với và tỷ lệ nghịch với. D. f tỷ lệ nghịch với và tỷ lệ thuận với.
004: Chọn câu phát biểu đúng.
Một dòng diện một chiều không đổi chạy trong một dây kim loại thẳng. Xung quang dây dẫn
A. có từ trường. B. có điện trường. C. có điện từ trường. D. không có trường nào cả.
005: Khi phân tích thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ, ta phát hiện ra:
A. điện trường xoáy. B. điện trường. C. từ trường. D. điện từ trường.
006: Thuyết điện từ Mắc-xoen đề cập đến vấn đề gì ?
A. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường. B. Tương tác của điện trường với điện tích.
C. Tương tác của từ trường với dòng điện. D. Tương tác của điện từ trường với điện tích.
007: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ ?
A. Truyền dược trong chân không. B. Mang năng lượng. C. Là sóng ngang. D. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản.
008: Hãy chọn câu đúng.
Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ
A. vài chục mét. B. vài nghìn mét. C. vài trăm mét. D. vài mét.
009: Một máy hàn hồ quang hoạt động ở gần nhà bạn làm cho ti vi trong nhà bạn bị nhiễu. Vì sao ?
A. Hồ quang phát ra sóng điện từ lan truyền tới ăng ten ti vi.
B. Hồ quang điện làm thay đổi cường độ dòng điện qua ti vi.
C. Hồ quang điện làm thay đổi điện áp trên lưới điện.
D. Một nguyên nhân khác
010: Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin ?
A. Máy điện thoại di động. B. Máy vi tính. C. Máy điện thoại để bàn. D. Cái điều khiển ti vi.
011: Trong sơ đồ khối của máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ?
A. Mạch biến điệu. B. Mạch thu sóng điện từ. C. Mạch tách sóng. D. Mạch khuyếch đại
012: Một mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một cuộn cảm có độ tự cảm 5µF và một tụ điện có điện dung biến thiên. Điện dung của tụ khi máy được điều chỉnh có giá trị bằng bao nhiêu để thu sóng có bước sóng 32 m.
A. C= 54 pF. B. 5,4 pF C. 5,4.10-10 µF. D. 5,4.10-11 pF.
013: Hãy chọn câu đúng.
Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì
A. tần số không đổi , nhưng bước sóng thay đổi. B. bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi.
C. cả tần số lẫn bước sóng đều không đổi. D. cả tần số lẫn bước sóng đều thay đổi.
014: Hãt chọn câu đúng.
Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì
A. tần số không đổi, bước sóng giảm. B. tần số tăng, bước sóng giảm.
C. tần số giảm, bước sóng giảm. D. tần só không đổi bước sóng tăng.
015: Gọi nc, nl, nL, và nv là chiết suất của thủy tinh lần lượt đối với các tia chàm, lam, lục và vàmg. Sắp xếp thư tự nào dưới đây là đúng ?
 
Gửi ý kiến