Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DÂN VẬN KHÉO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nê
Ngày gửi: 14h:28' 05-06-2012
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 202
Số lượt thích: 0 người
Công Đòan GD Trà Vinh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG THPT Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
, Ngày 10 tháng 11 năm 2009
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
PHONG TRÀO “DÂN VẬN KHÉO”
Thực hiện kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 01/9/2009 của ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh Trà Vinh , Kế hoạch số 26/ KH-LĐLĐ ngày 21/10/2009 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện phonh trào thi đua “ Dân vận khéo” năm 2009-2010 và Kế hoạch số 300/KH-CĐN giáo dục Trà Vinh. BCH Công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Đáng xây dựng và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” với các nội dung như sau:
I Mục đích yêu cầu:
Dân vận khéo là dân vận sát dân. Bất cứ việc to, nhỏ chúng ta phải xét rõ làm cho phù hợp với trình độ văn hoá, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm và tình hình thực tế của quần chúng.
“Dân vận khéo” còn bao hàm cả việc thành thạo quy trình về phương pháp tuyên truyền, giải thích, dân chủ trong công việc, bàn bạc, theo dõi động viên, khuyến khích, kiểm tra và rút kinh nghiệm.
Việc dân vận rất quan trọng. “Dân vận khéo” thì việc gì cũng tốt, dân vận kém thì việc gì cũng không thành công.
II Nội dung
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong nhà trường THPT. Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Trà Vinh đã đưa ra kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm học 2009-2010.
Thắm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về công tác dân vận . Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Đáng đã chú trọng và phát huy vai trò của công tác dân vận , nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục bằng nhiều hình thức :
1/Công tác dân vận gắn liền với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chánh, đổi mới phương pháp quản lý…
2/Phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy quyền làm chủ, động viên ĐVCĐ tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình và nhiệm vụ của năm học với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, nhờ vào công tác dân vận hệ thống chính trị được củng cố và phát triển.
Trong công tác dân vận cần:
+ Tổ chức học tập nghiên cứu nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác.Làm cho mỗi ĐVCĐ quán triệt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt đối với Ngành giáo dục: Quán triệt nhiệm vụ mục tiêu chiến lược giáo dục và nhiệm vụ từng năm học với các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành.
Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ ĐVCĐ với tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng tiêu chí để đánh giá kết quả thi đua.
+ Tăng cường công tác dân vận gắn với việc thực hiện quy chế.
Tăng cường thông tin phổ biến các chủ trương ,chính sách, pháp luật, nội quy cơ quan, quy chế trường học, giải quyết kịp thời các yếu tố liên quan đến quyền và nghĩa vụ, công khai minh bạch.
3/Tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia xây dựng chính quyền, kiểm tra giám sát theo luật định.
Giúp cho ĐVCĐ trình bày nguyện vọng về lợi ích chính đáng của cá nhân và đơn vị, xem xét giải quyết không gây mất đoàn kết nội bộ.
Coi trọng việc thu thập ý kiến đóng góp các chương trình mục tiêu phù hợp với thực tiễn và khả thi.
4/ Đẩy mạnh công tác hành cải cách hành chánh làm trong sạch và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích ,cần gần gũi với ĐVCĐ qua đó thực hiện tốt công tác dân vận.
5/ Tạo điều kiện nâng cao đời sống, tinh thần, vật chất cho ĐVCĐ.
Xã hội hoá các mặt đời sống xã hội theo quy trình dân chủ, theo phương thức “Dân vận khéo” không ngừng phát triển sự nghiệm giáo dục, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong trường học, phát triển các mô hình đoàn kết, góp vốn xoay vòng…
6/ Giới thiệu những gương điển hình, những sáng kiến kinh nghiệm hay cho tập thể.
IIITổ chức thực hiện:
Thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động ở CĐCS, tổ chức mỗi tổ công đoàn thực hiện một mô hình “Dân vận khéo” sơ kết định kỳ 03 tháng/lần.
Đưa vào nội dung sinh hoạt của tổ CĐ thực hiện công
 
Gửi ý kiến