Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de tai sang kien kinh nghiêm tich hop giao duc bao ve moi truong trong day hoc vat li

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Thái Hoàng
Ngày gửi: 23h:28' 29-05-2012
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 531
Số lượt thích: 0 ngườiGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong
dạy học môn vật lí cấp THCS”
=========oo0oo========
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và Tên: Nguyễn Thái Hoàng
Ngày tháng năm sinh: 23/6/1976
Năm vào ngành: 09/1998
Đơn vị công tác: Trường THCS Sơn Hóa
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ KH Tự Nhiên
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Chuyên ngành: Vật Lý - Toán

MỤC LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU: Trang
1. Lí do chọn đề tài: 2. Mục đích nghiên cứu: 3
3. Đối tượng viết đề tài và phạm vi nghiên cứu:
4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 5. Phương pháp nghiên cứu: 4
6. Nội dung của đề tài
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: 5
CHƯƠNG 1: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. 1) Cơ sở pháp lí: ; 2) Cơ sở lí luận; 3) Cơ sở thực tiễn:
CHƯƠNG 2 : Thực trạng của vấn đề đang nghiên cứu. 6
1) Khái quát phạm vi nghiên cứu:
2) Thực trạng của đề tài nghiên cứu:
3) Nguyên nhân: 7
CHƯƠNG 3: Biện pháp, giãi pháp chủ yếu để thực hiện đề tài 1)Cơ sở đề xuất giải pháp: 8 2)Các giải pháp chủ yếu: 2.1. Xây dựng nội dung tích hợp phù hợp với nội dung bài học.
2.2.Thu thập tài liệu BVNT sinh động và có sức thuyết phục 2.3.Lựa chọn thời điểm thích hợp trong tiến trình giảng dạy để tích hợp nôi dung giáo dục bảo vệ môi trường. 2.4. Sử dụng máy chiếu projecter để dạy nội dung tích hợp.
3. Một số ví dụ minh họa : 9
CHƯƠNG 4. Kết quả việc ứng dụng vào thực tiễn 18
1. Kết quả đạt được ; 2. Bài học kinh nghiệm:
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 21
1. Kết luận
2. Kiến nghị:
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ Ở CẤP THCS”
I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài. Môi trường là nơi tồn tại, sinh trưởng, phát triển và còn là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên, các chất thải của đời sống và sản xuất, đồng thời là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người. Nhưng môi trường hiện nay đang xuống cấp, nhiều nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vì vậy, môi trường cần được bảo vệ, bảo vệ môi trường hiện nay đang là vấn đề mang tính toàn cầu. Ở nước ta, đó cũng là vấn đề được quan tâm sâu sắc của tất cả các ngành, các cấp. Ngày 27 tháng 12 năm 1993 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường; Ngày 17 tháng 10 năm 2001 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định về việc phê duyệt đề án “đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”; ngày 31 tháng 01 năm 2005, ngành giáo dục và đào tạo đã có chỉ thị về việc tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ năng về môi trường và bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức phù hợp như thông qua các môn học và hoạt động ngoại khoá... Để đáp ứng những yêu cầu đề ra, cùng với các môn học khác trong trường phổ thông, việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong quá trình giảng dạy môn Vật lí là vấn đề cần thiết không thể thiếu được. 2. Mục đích nghiên cứu. Việc giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy Vật lí nhằm mục đích để tất cả các em hiểu được bản chất của các vấn đề về môi trường như tính phức tạp, quan hệ nhiều mặt, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên và khả năng chịu tải của môi trường, quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và phát triển. Bên cạnh đó các em nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của các vấn đề về môi trường
 
Gửi ý kiến