Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trieu Duc Khanh
Ngày gửi: 21h:30' 21-05-2012
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 848
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VĂN QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐẠI AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------oo0oo---------BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2011 – 2012  
Họ và tên: PHÙNG VĂN ĐÔNG Đơn vị công tác: Trường THCS Đại An Nhiệm vụ chính được giao: dạy toán 7, toan9. Công tác kiêm nhiệm: Bí thư Đoàn trường Sau đây là phần nhận xét và tự đánh giá của bản thân tôi trong năm học qua, cụ thể như sau:

I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
1. Nhận thức tư tưởng, chính trị:
+ Có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, không dao động trước khó khăn và thử thách, từ nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bản thân luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tích cực thực hiện đường lối đổi mới và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng
2. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:
Bản thân luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.
3. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động:
+ Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn: Soạn, giảng theo đúng chương trình và kế hoạch giảng dạy, không dồn ghép và cắt xén chương trình. Trên lớp giảng dạy nhiệt tình không vào muộn, ra sớm.
4. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:
+ Có lối sống giản dị trong sáng, có ý thức thực hành tiết kiệm không vi phạm tệ nạn xã hội. Tích cực hưởng ứng và vận động mọi người cùng học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Luôn nâng cao tình đoàn kết nhất trí trong tổ chuyên môn nói riêng, trong nhà trường, địa bàn công tác nói chung.
5. Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:
- Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết trong nhà trường, sống trong sáng, giản dị, lành mạnh, trung thực trong công việc, luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong giáo viên, học sinh và nhân dân. Luôn tôn trọng, tế nhị với phụ huynh, thương yêu học sinh

* Tự xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Tốt

II. Về chuyên môn nghiệp vụ và công tác được giao:
1. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể: * Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
Năm học 2011 - 2012 bản thân tôi đã có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn cũng như công tác khác và đã thu được những kết quả như sau:
- Công tác giảng dạy: Nhận thức việc giảng dạy, giáo dục học sinh là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nên bản thân luôn đề cao công tác, tích cực rèn luyện phấn đấu nâng cao hiệu quả giờ dạy. Tuy nhiên đa số toàn học sinh trung bình và yếu từ năm trước nên kết quả
 
Gửi ý kiến