Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

quyết định khen thưởng cuối năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Pha Lê
Ngày gửi: 14h:57' 14-05-2012
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 1784
Số lượt thích: 1 người (Lê Cẩm Duyên)
PHÒNG GD&ĐT M’ĐRĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường MG Hoa Cúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 03 QĐKT
CưPrao, Ngày 21tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA CÚC
“ v/v khen thưởng cho các cháu đạt nhiều thành tích trong năm học 2011-2012 ”

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA CÚC

Căn cứ vào quyết số 21/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành điều lệ trường mẫu giáo.
Căn cứ nhiệm vụ ,chức năng và quyền hạn của Phó hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoa Cúc. Được quy định trong điều lệ nhà trường.
Theo đề nghị của hội đồng thi đua khen thưởng trường mẫu giáo Hoa Cúc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay tặng giấy khen cho 110 cháu đã có nhiều thành tích trong năm học 2011 - 2012.
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2: Kèm theo giấy khen là hiện vật cụ thể :
Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ là: 05 Quyển vở
Danh hiệu Bé ngoan là : 03 Quyển vở
Điều 3: Bộ phận chuyên môn ,tài vụ .Hội đồng thi đua khen thưởng của trường chiếu quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GD&ĐT M’ĐRĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường MG Hoa Cúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 03 .QĐKT/HH
KrôngJing Ngày 21tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA CÚC
“ v/v khen thưởng cho các cháu đạt thành tích trong Hội thi
“Bé tập tô sao chép đẹp” năm học 2011-2012 ”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA HỒNG

Căn cứ vào quyết số 21/2000/QĐ- NGD&ĐT ngày 11/7/2000 của bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành điều lệ trường mẫu giáo.
Căn cứ nhiệm vụ ,chức năng và quyền hạn của Phó hiệu trưởng trường mẫu giáo
Được quy định trong điều lệ nhà trường.
Theo đề nghị của hội đồng thi đua khen thưởng trường mẫu giáo Hoa Cúc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay tặng giấy khen cho 22 cháu đã có thành tích trong hội thi “Bé tập tô sao chép đẹp”năm học 2011-2012 .
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2: Kèm theo giấy khen là hiện vật cụ thể :
Đạt giải A ( 03giải) là: 04 Quyển vở
Đạt giải B ( 03giải) là: 03 Quyển vở
Đạt giải C ( 16giải) là: 02 Quyển vở

Điều 3: Bộ phận chuyên môn ,tài vụ .Hội đồng thi đua khen thưởng của trường chiếu quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


HIỆU TRƯỞNGNo_avatar

khong hiểu nổi trường này là hoa cúc hay hoa hồng????????  hi hi

 
Gửi ý kiến