Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAN TU NHAN XET DANH GIA, XEP LOAI GIAO VIEN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Lẹ
Ngày gửi: 20h:10' 02-05-2012
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 1280
Số lượt thích: 1 người (Sằn Múi)
Mẫu GV01
SỞ GD&ĐT TRÀ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học : 2011 - 2012
- Họ và tên : Lâm Thị Mai
- Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Song Lộc A
- Nhiệm vụ được phân công : Khối trưởng 1,2,3 – Dạy lớp 2/1

I. Tự nhận xét kết quả công tác, tu dưỡng rèn luyện :
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống :
a. Nhận thức tư tưởng, chính trị :
- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng.
- Luôn có ý thức trau dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị.
- Thường xuyên đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm của đảng, chấp hành tốt điều lệ đảng cộng sản Việt Nam.
b. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:
- Quán triệt và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
c. Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động:
- Chấp hành tốt các văn bản, quy chế , quy định chung của ngành và những quy định của địa phương nơi cư trú.
- Đảm bảo khâu giờ giấc khi lên lớp, đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng học sinh trong năm học.
d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:
- Bản thân luôn gương mẫu trước học sinh, tạo long tin, sự tín nhiệm đối với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, lãnh đạo cơ quan và mọi người quanh nơi cư trú.
- Luôn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng những biểu hiện lệch lạc về đường lối chủ trương của Đảng.
đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:
- Luôn đoàn kết nội bộ và có ý thức giữ gìn tốt tình đoàn kết đó.
- Luôn trung thực trong công tác, quan hệ tốt với các bạn đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, các em học sinh.
e. Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống (Loại tốt, khá, TB, kém) : Tốt
2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:
a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:
- Bản thân thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công: Soạn giảng theo phân phối chương trình, phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng, hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ sách theo qui định, đảm bảo chất lượng cuối năm học.
b. Tinh thần học tập nâng coa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình:
- Bản than không ngừng học tập ở các bạn đồng nghiệp để nâng cao kiến thức và hiệu quả trong giảng dạy.
Luôn có ý thức cao trong việc tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân cục bộ.
c. Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ (Loại tốt, khá, TB, kém): Tốt
3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội…):
- Bản than tự nghiên cứu, học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do nhà trường và PGD tổ chức nhằm phát triển thêm năng lực và sở trường trong công tác.
- Luôn cập nhật thông tin trên báo chí, trên đài nhằm nắm bắt thông tin kịp thời.
- Luôn cập nhật mới các Chỉ thị Nghị quyết của cấp trên .
4. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ :
- Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Luôn luôn phấn đấu, tu dường rèn luyện bản thân thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.Bản than là tổ trưởng Tổ 1,2,3 bản thân tôi phải thực sự là người gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp để đồng nghiệp và học sinh noi theo. Chấp hành và thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm do ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã quy định.
- Chuyên tâm
 
Gửi ý kiến