Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo an hóa 9 hot

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thi Lan Anh
Ngày gửi: 20h:27' 23-04-2012
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 14 - 08 - 2011 Tuần: 1
Ngày dạy: 15 – 08 - 2011 TPPCT:1

Tiết 1 : ÔN TẬP
I/Mục tiêu
1/ Kiến thức:
Giúp HS hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã được học ở lớp 8, rèn luyện kỹ năng viết PTPƯ, kỹ năng lập công thức.
Ôn lại các bài toán về tính theo theo công thức hóa học và tính theo phương trình Hóa học, các khái niệm về dung dịch, độ tan, nồng độ dung dịch.
2/ Kĩ năng:
Rèn luyện các kỹ năng làm các bài toán về nồng độ dung dịch.
II. Chuẩn bị
III. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định tổ chức lớp
2. KiÓm tra bµi cò
3. Nội dung bài mới
Hoạt động 1: ÔN TẬP CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC NỘI DUNG LÝ THUYẾT CƠ BẢN LỚP 8
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Gv hệ thống lại các khái niệm và các nội dung lý thuyết cơ bản ở lớp 8
* BT1: Viết CTHH và phân loại các hợp chất có tên sau: Kalicacbonat, Đồng(II) oxit, lưu huỳnh tri oxit, axit sunfuric, magie nitrat, natri hiđroxit.
- Nêu công thức chung của 4 loại hợp chất vô cơ? Giải thích các ký hiệu trong công thức?
→ Quy tắc hóa trị, thuộc KHHH, công thức gốc axit, khái niệm oxit, axit, bazơ, muối, công thức chung của các hợp chất đó→ Oxit: RxOy, Axit: HnA, bazơ: M(OH)n,

Hoạt động 2: BÀI TẬP 2
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

hòàn thành các phương trình phản ứng sau:
P + O2 → ?
Fe + O2 → ?
Zn + ? → ? + H2
Na + ? → ? + H2
? + ? → H2O
P2O5 + ? → H3PO4
CuO + ? → Cu + ?
H2O → ? + ?
Bài tập 2:
4P + 5O2  P2O5
3Fe + 2O2Fe3O4
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
2H2 + O2  2H2O
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
CuO + H2  Cu + H2O
2H2O 2H2 + O2

Hoạt động 3: ÔN LẠI CÁC CÔNG THỨC THƯỜNG DÙNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Yêu cầu các nhóm hệ thống lại các công thức thường dùng để làm toán?
- Giải thích các ký hiệu trong công thức?
1. 
nkhí 
2. 
3. 

Hoạt động 4: ÔN LẠI CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


HD HS giải 1 bài tập
1. Tính thành phần % các nguyên tố NH4NO3
- Các bước làm bài toán tính theo CTHH?

2. Hợp chất A có khối lượng mol là 142g. Thành phần % các nguyên tố có trong A là: %Na = 32,39%, %S = 22,54%, còn lại là oxi. Xác định công thức của A?
- HS nêu các bước làm bài?

3. Hòa tan 2,8g sắt bằng dung dịch HCl 2M vừa đủ.
a. Tính thể tích dung dịch HCl?
b. Tính thể tích khí sinh ra ở đktc
c. Nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng( thể tích dung dịch không thay đổi)
- Nhắc lại các bước giải bài toán tính theo PTHH?
4. Hòa tan m1 g Zn cần dùng vừa đủ với m2 g dd HCl 14,6%. Phản ứng kết thúc thu được 0,896 lÝt khí (đktc).
a. Tính m1, m2
b. Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng
III. Ôn lại một số dạng bài tập cơ bản ở lớp 8
a. Bài tập tính theo CTHH
1. 


% O = 100% - 40% = 60%
2. Công thức chung của A: NaxSyOz
%Na=23x/142.100=32,39
 x =
Tương tự 
b. bài tập tính theo phương trình hóa học

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Theo phương trình:

Theo phương trình

dd sau phản ứng FeCl2


4. Dặn dò: (1 phút) HS ôn lại bài


Ngày soạn: 16 - 08 - 2011 Tuần: 1
Ngày dạy: 18 – 08 – 2011 TPPCT:2
Chương I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT
 
Gửi ý kiến