Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Mến
Ngày gửi: 08h:25' 18-04-2012
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 820
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ ………………………… …………….., ngày tháng năm 2012

BẢN ĐĂNG KÝ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
giai đoạn từ nay đến năm 2015

Họ và tên:
Chức vụ:
Đảng viên (cán bộ):
Nhiệm vụ được giao:
Thực hiện kế hoạch số -KH/ĐU của Ban Chấp hành Đảng ủy và kế hoạch số -KH/CB của Chi bộ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2015; Căn cứ quy định của Chi bộ về các chuẩn mực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015. Bản thân nguyện đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác với những nội dung cụ thể như sau:
1./ Đối với Tổ quốc:
Bản thân tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; tích cực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ góp phần vào công cuộc đổi mới của Đất nước. Đưa đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội theo con đường mà đảng ta đã lựa chọn. Giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, kiên quyết đấu tranh chống lại các âm mưu phá hoại của lực lượng thù địch.
Không nói và làm trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đấu tranh chống lại biểu hiện suy thoái về đạo đức, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng.
2./ Đối với nhân dân:
Bản thân luôn hết mình phục vụ nhân dân, làm người công bộc tận tụy, trung thành của dân. Việc gì có lợi cho dân, cho nước thì ra sức làm bằng được, việc gì có hại cho dân, cho nước thì quyết không làm.
Luôn tôn trọng nhân dân; tin tưởng vào nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ đó đáp ứng yêu cầu lợi ích chính đáng của nhân dân; quan tâm đến đời sống dân sinh, nâng cao dân trí.
Đấu tranh chống lại thói cửa quyền, quan liêu, xa rời dân.
3./ Đối với quốc tế:
Có tinh thần quốc tế trong sáng, ý thức tự tôn dân tộc, độc lập, tự chủ.
Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế trên tinh thần hợp tác vì lợi ích chung của dân tộc và lợi ích cộng đồng, khu vực, quốc tế.
4./ Đối với đồng chí, đồng nghiệp:
Luôn đoàn kết, hòa đồng, tương thân tương ái, sống có nghĩa có tình; không bè phái, cục bộ, đố kỵ.
Luôn tôn trọng, trung thực, có lòng vị tha không ích kỷ, hẹp hòi.
Luôn thẳng thắn phê bình, góp ý trên tinh thần xây dựng.
5./ Đối với công việc được giao:
Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao; tìm tòi nghiên cứu, học hỏi để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhiệt tình, tích cực, tận tụy trong công việc tránh ỷ lại, làm qua loa, đại khái, làm cho có, kém hiệu quả.
6./ Đối với bản thân:
Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy quy chế của cơ quan, đoàn thể. Không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Luôn cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sáng tạo.
Luôn thực hành tiết kiệm, không lãng phí thời gian, tiền bạc, tài sản của Nhà nước và cá nhân; Không tham nhũng lãng phí và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Nghiêm túc tự phê bình và phê bình; không nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với người khácl
Thực hiện nếp sống văn minh, hăng say lao động để nâng cao đời sống, xây dựng gia đình văn hóa; không tham gia các tệ nạn xã hội, không mê tín dị đoan.
7./ Tự đăng ký mức độ hoàn thành nhiệm vụ qua các năm:
Năm
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Ghi chú

2012


Trên đây là bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng,
 
Gửi ý kiến