Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de cuong hk II sinh hoc 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: NGUYỄN THỊ VÂN ANH
Ngày gửi: 19h:17' 29-03-2012
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
BAI TIET:la qt giup co the thai cac chat can ba ra moi truong ben ngoai.VAI TRO:giup co the thai cac chat can ba do hoat dong trao doi chat of te bao tao ra & du thua,dam bao tinh on dinh of moi truong trong tao dieu kien thuan loi cho hoat dong trao doi chat dien ra binh thuong.HE BAI TIET NUOC TIEU GOM :than fai,than trai,hai ong dan,bong dai va ong dai.cau tao of than gom 2 fan:fan vo(gom cau than,nang cau than,ong than),fan tuy(gom ong than thong vs be than).than co khoang 2000000 don vi chuc nang de loc mau va tao thanh nuoc tieu.moi don vi chuc nang gom:cau than,nang cau than va ong than.: BAI TIET NUOC TIEU GOM 2 qt lon 1.TAO THANh NUOC TIEU gom 3 qt nho:qt loc mau(o cau than,de tao ra nuoc tieu chinh thuc),qt hap thu lai(dien ra o ong than,de hap thu lai cac chat can thiet nh :cac chat dinh duong,nuoc,Ca,Na,Cl->ket wa tao ra nuoc tieu chinh thuc),qt bai tiet tiep(o ong than,la qt bai tiet cac chat thua,cac chat thai va tao ra nc tieu)2.THAI NUOC TIEU:mau tuan hoan lien tuc wa than->nc tieu duoc hinh thanh lien tuc.sau khi dc hinh thanh,tich tru bong dai,khi bong dai len toi 200 ml tao ra ap luc gay cam jac buon di tieu xuat hien,kich thich cac co vong mo de bai tiet ra ngoai.DA gom 3 lop:lop bieu bi(tang sung la cac te bao chet,sep sit nhau;tang bieu bi song la nhung te bao hinh tru xep sit nhau &co kha nang fan chia thanh cac te bao moi,co cac hat sac to luon day ra ngoai de thay the lop te bao hoa sung va choc ra),lop bi(co soi mo lien ket ben chat vao nhau & co cac co wan nhu chan long ,bao long,tuyen nhon ,tuyen mo hoi,day than kinh va mach mau),lop mo duoi da gom cac te bao mo xen ke vs mach mau va cac day than kinh.CHUC NANG CUA DA:tao ve dep,bao ve co the,dieu hoa than nhiet,bai tiet,tep nhan kick thich,du tru nang luong .NORON co 2 fan:than noron(gom than &soi nhanh),soi truc(gom bao mielin & cucxinap:noi noi tiep jua cac noron,jua cac bao meilin la cac eo rangvie.CHUC NANG CUA NORON cam ung&dan truyen xung than kinh.HE THAN KINH co 2 fan:bo fan trung uong (gom nao nam trong hop so&tuy song nam (.) cac ong xuong song),bo fan ngoai bien(co day than kinh noi jua cac co & hach than kinh.CHUC NANG OF HTK:dieu hoa hoat dong of cac co wan,dieu khien co the.Co 2 loai htk:van dong&sinh duong.DAY THAN KINH TUY:co 31 doi.moi day gom 2 re:re truoc la re van dong gom cac bo soi than kinh li tam noi vs tuy song va co wan van dong la co van,re sau la re can giac gom cac bo soi than kinh huong tam noi co wan thu cam vs tuy song.cac lo tuy di ra tu lo gian dot tao thanh day than kinh tuy.CHUC NANG OF DAY THAN KINH TUY:dan truyen xung cam giac va xung van dong(day pha).chuc nang of re tuy:re truoc dan truyen xung van dong(li tam),re sau dan truyen xung cam giac(huong tam)
CAU TAO &CHUC NANG OF TRU NAO:tru nao tiep lien vs tuy song.tru nao gom chat trang(o ngoai)-dan truyen & chat xam(o trong)-dieu khien,dieu hoa hoat dong of cac co wan.CAU TAO &CHUC NANG CUA NAO TRUNG JAN:gom chat trang o ngoai chuyen tiep cac duong dan truyen tu duoi nao &chat xam o trong la cac nhan xam dieu khien wa trinh trao doi chat ,dieu hoa than nhiet.CAU TAO & CHUC NANG CUA TIEU NAO:tieu nao nam sau tru nao,duoi ban cau nao.gom chat trang o trong lam duong dan truyen &chat trang o ngoai lam thanh vo nao.chuc nang:dieu hoa ,phoi hop cac cu dong phuc tap & ju thang bang co the.CAU TAO OF DAI NAO:nam phia tren nao trung jan & dai nao phat trien nhat.HINH DANG & CAU TAO NGOAI:ranh lien ban cau chia dai nao thanh 2 nua,cac ranh sau chia dai nao thanhn 4 thuy(chan,dinh,cham,thai duong),cac khe& ranh tao thanh cac khuc cuon nao lam S be mat cua nao cang tang.CAU TAO TRONG OF DAI NAO:chat xam o ngoai lam thanh vo nao day tu 2-3mm(gom 6 lop).chat
 
Gửi ý kiến