Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Luyện tập, Bài Khoảng cách và góc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Thành Hưng
Ngày gửi: 14h:47' 21-03-2009
Dung lượng: 189.0 KB
Số lượt tải: 275
Số lượt thích: 0 người
Trường Trung học Bình Mỹ
Tổ chuyên môn: Toán
GIÁO ÁN
__________________
Tên bài: Luyện tập, Bài Khoảng cách và góc
Tiết: 33 Chương: III Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
Họ và tên sinh viên: Lâm Thành Hưng MSSV: DTO055017
Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Trần Công Tư
Ngày tháng năm 2009
Mục đích yêu cầu: (học sinh phải nắm được)
Kiến thức: Qua việc giải các bài tập học sinh ôn lại kiến thức, các công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng, vị trí tương đối của hai điểm đối với một đường thẳng.
Kỹ năng, kỹ xảo cơ bản: Tính thành thạo khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Viết được phương trình hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Biết cách kiểm tra xem hai điểm ở cùng phía hay khác phía đối với một đường thẳng.
Tư tưởng: Liên hệ được với nhiều vấn đề có liên quan đến đường phân giác, khoảng cách, có nhiều sáng tạo bài toán mới, có tinh thần ham học hỏi.
Phương pháp, phương tiện:
Vấn đáp, giải bài tập trong sách giáo khoa.
Tiến trình:
Ổn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
Câu 1: Em hãy nêu công thức tính góc giữa hai đường thẳng
 và 
Câu 2: Em hãy giải bài tập 16 sách giáo khoa trang 90.
Gợi ý trả lời:
Câu 1: , trong đó lần lượt là vectơ pháp tuyến của .
Câu 2: Ta có 

Các đường thẳng AB và AC lần lượt có vectơ chỉ phương là mà nên
.
Tiến trình bài học:
Bài 15:
Phân bố
thời gian
Nội dung ghi trên bảng
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh


Bài 15:
GV: Gọi một học sinh đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
HS: Trả lời.
Các mệnh đề đúng là: b), c), e)
Các mệnh đề sai là: a) và d).

 Bài 16: (Kiểm tra bài cũ)
Bài 17: Viết phương trình đường thẳng song song và cách đường thẳng một khoảng bằng h cho trước.
Phân bố
thời gian
Nội dung ghi trên bảng
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh


Bài 17:
GV: Gọi một em học sinh đứng dậy đọc yêu cầu bài toán.
GV: Yêu cầu bài toán là gì?
HS: Viết phương trình đường thẳng song song và cách đều một khoảng bằng h.
GV: Nếu ta đặt M = (x; y) nằm trên đường thẳng song song và cách đều đường thẳng đã cho thì các em có thể tính được khoảng cách từ M đến đường thẳng đó hay không?
HS: Được khoảng cách đó bằngGiải:
Đặt M = (x; y) nằm trên đường thẳng song song và cách đều đường thẳng , khi đó:Vậy tập hợp các điểm M là hai đường thẳng có phương trình (1) và (2). Hai đường thẳng này cùng song song với đường thẳng .
GV: Vậy từ đó các em hãy giải bài toán, gọi học sinh lên bảng giải.
HS: Lên bảng giảiGV: Gọi học sinh nhận xét

 Bài 18: Cho ba điểm . Viết phương trình đường thẳng đi qua P đồng thời cách đều A và B.
Phân bố
thời gian
Nội dung ghi trên bảng
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh

GV: Nếu ta gọi là đường thẳng cần tìm, thì có tính chất gì?
HS: qua P và cách đều A và B.
GV: Nếu ta gọi là vectơ pháp tuyến của thì các em có thể viết được phương trình không?
HS: Khi đó phương trình có dạng:
GV: Dựa vào yêu cầu bài toán các em có thể suy ra được gì?
HS: GV: Kết hợp các đều trên các em có thể giải được bài toán. Gọi một em học sinh giải bài toán.


Giải: Gọi là đường thẳng đi qua P và có vectơ pháp tuyến là . Khi đó ta có:

Mặt khác theo đề bài, ta lại có:
Với (1) ta có thể lấy a = 1 và b = 2. Khi đó ta có 
Với (2) ta có thể lấy b = 1
 
Gửi ý kiến