Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án ngữ văn 8 tuần 32 mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Tha`nh Đê
Ngày gửi: 09h:08' 25-03-2012
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 311
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 19/ 03/ 2012
Ngày dạy: 26/ 03/ 2012
Tuần 32/ Tiết 121
Tập làm văn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
1 Mục tiêu: Giúp học sinh.
a/Về kiến thức:
Vấn đề môi trường và tệ nạn xả hội ở địa phương
b/Về kỹ năng
Quan sát, phát hiện, tìm hiểu ghi chép thông tin. Bày tỏ ý kiến suy nghĩ về vấn đền xhội, tao lập một văn bản ngắn về vấn đề đó và trình bày trước tập thể.
c/ Về thái độ:
Có ý thức trách nhiệm đối với cuộc sống của bản thân của địa phương
2/ Chuẩn bị của Giáo Viên và Của Học Sinh
GV: Soạn giảng, sgk, sgv, tư liệu liên quan
PP: đàm thoại gợi tìm.
HS: Soạn bài, sgk, tập ghi
3/ Tiến trình bày dạy
a) KTBC: Kiểm tra 5p
Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS ở nhà
b// Dạy nội dung bài mới :
Giới thiệu bài.Nêu trực tiếp vào vấn đề
HĐ1: Hd hs làm phần luyện tập: 5p
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nôi dung chính ( ghi bảng)

- Văn bản nhật dụng lớp 8 đề cập đến những vấn đề gì?
- Hãy tìm hiểu vài khía cạnh của một trong số những vấn đề ở địa phương em đang sinh sống ?
- Nhớ và nhắc lại.

- Nêu khía cạnh ở địa phương về môi trương,…
I/ Chuẩn bị ở nhà:
- Môi trường, tệ nạn xã hội, dân số.

HĐ 2: Hdhs hoạt động trên lớp: 30p
Yêu cầu lần lượt các tổ treo tranh vẽ lên bảng.
- Trình bày những điều đã làm, tìm hiểu được bằng văn bản không quá một trang.
- Gọi từng nhóm lên trình bày.
- Gọi nhóm khác nhận xét – đóng góp ý kiến.
- Các tổ treo tranh vẽ lên bảng.

- Đại diện tổ trình bày bài viết.

- Học sinh nhận xét, góp ý, bổ sung.

- Học sinh nghe, rút kinh nghiệm.
II/ Hoạt động trên lớp:

c/ Củng cố, luyện tập : 3p
Từ tiết học, em cho biết tác dụng của văn bản nhật dụng là gì?
d/ Hướng dẫn học sinh học ở nhà : 1p
Học bài.
- Chuẩn bị: Chữa lỗi diễn đạt.
e/ phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ngày soạn: 19/ 03/ 2012
Ngày dạy: 26 03/ 2012
Tuần 32/ Tiết 122
Tiếng Việt: CHỮA LỖI DIỄN ĐẠT
1 Mục tiêu: Giúp học sinh.
a/Về kiến thức:
Hiệu quả của việc diễn đạt hợp lô-gic
b/Về kỹ năng
Phát biểu và chữa được các lỗi diễn đạt liên quan đến lô- gic
c/ Về thái độ:
Phát hiện và khác phục một số lội diễn đạt có liên quan.
2/ Chuẩn bị của Giáo Viên và Của Học Sinh
GV: Soạn giảng, sgk, sgv, tư liệu liên quan
PP: đàm thoại gợi tìm.
HS: Soạn bài, sgk, tập ghi
3/ Tiến trình bày dạy
a) KTBC: Kiểm tra 5p
Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS ở nhà
b// Dạy nội dung bài mới :
Giới thiệu bài.Nêu trực tiếp vào vấn đề
HĐ1: Hd hs làm phần luyện tập: 25p
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nôi dung chính ( ghi bảng)

- Yêu cầu học sinh đọc các câu trong mục 1 SGK?
Yêu cầu mỗi học sinh tự phát hiện ra lỗi và chữa lỗi trong các câu đó?
Gọi học sinh lên bảng chữa lại câu – cách diễn đạt đúng?
Gọi học sinh nhận xét, bổ sung, góp ý hoàn thành bài tập.
Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Hướng dẫn học sinh phát hiện và chữa lỗi diễn đạt trong bài tập làm văn của mình.
- Học sinh đọc.

- Học sinh phát hiện và chữa lỗi.


- Học sinh chữa lại cách diễn đạt đúng trên bảng.
- Học sinh góp ý, bổ sung.

I/ Phát hiện và chữa lỗi:
a) A: quần áo, giày dép; B: đồ dùng học tập.
- Thuộc 2 loại khác nhau,
- B không phải là từ ngữ có nghĩa rộng hơn A.
Sửa: Chúng
 
Gửi ý kiến