Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 12. Phép chia phân số

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Văn Thủ
Ngày gửi: 14h:06' 13-03-2012
Dung lượng: 197.0 KB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 0 người
Tuần 29 Ngày soạn : 05/03/2012
Tiết 88 Ngày dạy : 13/03/2012
t 12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ
1. Mục tiêu :
a. Kiến thức:
- Học sinh hiểu khái niệm số nghịch đảo của một số khác 0
- Học sinh hiểu và vận dụng được quy tắc phép chia phân số
b. Kỹ năng: Có kĩ năng thực hiện phép chia phân số
c. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong trình bày bài.
2. Chuẩn bị :
a. GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.
b. HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.
3. Tiến trình lên lớp:
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung

a. Kiểm tra bài cũ :
- Phát biểu quy tắc phép nhân phân số? Viết công thức tổng quát
áp dụng tính :

b. Dạy bài mới :
* HĐ1 : Số nghịch đảo :
-Cho hs làm ?1
Làm phép nhân :-Ta nói là số nghịch đảo của -8 ; -8 là số nghịch đảo của ; hai số – 8 và là hai số nghịch đảo của nhau.
-Cho hs làm ?2
Cũng vậy, ta nói là …… của , là ……. của ; hai số và là hai số ………-Tích của hai số nghịch đảo bằng bao nhiêu ?
-Gọi hs phát biểu định nghĩa ?

-Cho hs làm ?3
Tìm số nghịch đảo của :
 (a,b Z, a 0; b 0)
* HĐ 2 : Phép chia phân số :
-Cho hs làm ?4
Hãy tính và so sánh :
 và 


-Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa phân số và phân số . Ta đã thay phép chia phân số bằng phép tính nào ?
-Gọi hs phát biểu quy tắc chia hai phân số ?
-Cho hs làm ?5
Hoàn thành các phép tính sau
a) 
b) 
c) 
d)
-Cho hs làm ?6
Làm phép tính :
a) 
b) 
c) 
-Cho hs hđ nhóm ?6.
c. Củng cố :
-BT 84, SGK trang 43 :Tính
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
g) 
h) 
-HS thực hiện :
-Chú ý theo dõi nắm hai số nghịch đảo.
-Làm ?2
Cũng vậy, ta nói là số nghịch đảo của , là số nghịch đảo của ; hai số và là hi số nghịch đảo của nhau.
-Tích của hai số nghịch đảo bằng 1.
-Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.
-HS tìm :
Số nghịch đảo của là ;
Số nghịch đảo của -5 là 
Số nghịch đảo của là 
Số nghịch đảo của là 
-HS thực hiện :

=
=
+ và là hai số nghịch đảo của nhau.
-Ta thay phép tính bằng phép tính .

-Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.-

HS hoàn thành :
a) 
b) 
c) 
d)
Đại diện nhóm trình bày :
a) =
b) =
c) =-HS giải :
a) =
b) =
c) =
d) =
e) =
g) =
h) =1. Số nghịch đảo :
Định nghĩa : Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.2. Phép chia phân số :
Qui tắc :
Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.
-BT 84, SGK trang 43 :
Tính
a) = 
b) = 
c) 
 
Gửi ý kiến