Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAN DANG LAM THEO CUA CA NHAN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Kiến Hòa
Ngày gửi: 16h:09' 10-03-2012
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 2218
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HIỆP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH TÂN HIỆP B
Tân , ngày tháng năm 2012

BẢNG ĐĂNG KÝ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Kính : Chi bộ trường TH Tân Hiệp B, trực thuộc Đảng bộ xã Tân Hiệp
- tên là: Kiến Hòa sinh năm 1969, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ trường TH Tân Hiệp B.
- vụ hiện nay: Bí thư chi bộ trường TH Tân Hiệp B.
Nay tôi xin đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2012 về “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” cụ thể một số nội dung sau:
1. Học tập, quán triệt:
Bản thân luôn chấp hành triệt để về học tập, quán triệt Chỉ thị số 03 CT/TW, ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Ban Thường vụ huyện ủy; Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề 2012 học tập làm theo Bác. Đồng thời với vai trò trách nhiệm của bản thân sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các đoàn thể giáo viên và học sinh để học tập và làm theo tấm gương của Bác.
2. Trong chuyên đề năm 2012:
- Trước hết bản thân sẽ đăng ký làm theo về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, luôn cần cù, siêng năng, chăm chỉ trong học tập và nhiệm vụ được giao; tiết kiệm thời gian, tiền bạc, của cải vật chất và tinh thần cho nhân dân; liêm chính, trong sáng, không tham của cải vật chất, địa vị, sung sướng . . . ; luôn đấu tranh để bảo vệ lẻ phải, lên án những cái xấu, cái sai trái.
- Thứ hai là luôn giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân luôn trong sáng, giản dị.
3. Yêu cầu về phẩm chất, tư cách của bản thân:
- Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
- Tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng.
- Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên và trước hết.
- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.
- Có đời tư trong sáng, là mmột tấm gương trong sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo.
4. Ý thức của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ:
Bản thân được Đảng và nhân dân giao phó nhiệm vụ, trọng trách là Bí thư Chi bộ trường TH Tân Hiệp B; năm 2012 trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; bản thân xin đăng ký tổ chức lãnh đạo, điều hành, thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
* Về giáo :
- hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, 6 tuổi vào lớp 1 đạt 98%.
- Duy trì sỉ số học sinh đến cuối năm đạt 99% trở lên.
- Lên lớp và hoàn thành trình tiểu học toàn trường đạt tỷ lệ từ 98% trở lên, trong đó lệ học sinh khá, giỏi : 50%, trung bình : 48% trở lên.
- kiểm: học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ đạt 100%.
- Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chống mù chữ.
- Trong năm phải có ít nhất 04 học sinh đạt giỏi vòng Huyện và 01 học sinh đạt giỏi vòng Tỉnh .sinh giỏi môn Anh Văn vòng huyện và tỉnh đạt 3 đến 4 em.
- Thi nghi thức Đội vòng cụm và huyện đạt 1 đến 2 giải.
- Thi Hội khỏe phù đổng đạt 1 đến 2 giải.
- Thi viết chữ đẹp cấp tỉnh đạt giải.
- Kết hợp cùng Ban chấp hành công đoàn phát động 100% CB-GV-CNV đăng ký thi đua theo từng danh hiệu :
+ Giáo viên dạy giỏi Huyện : 06
+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 20
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 10
+ Lao động tiên tiến : 19
+ Hoàn thành nhiệm vụ : 12
+ Tổ khối tiên tiến : Khối 1; 2+3; 4+5
+ Đơn vị đạt tiên tiến cấp
 
Gửi ý kiến