Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc HCM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Nguyễn
Ngày gửi: 11h:48' 28-02-2012
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 1635
Số lượt thích: 0 người
THỊ ỦY SÔNG CẦU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ Phan Đình Phùng
Sông cầu, ngày26 tháng 02 năm 2012


BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
Tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

Họ và tên: Đặng Nguyên Ánh
Sinh hoạt chi bộ:……………………
Đơn vị công tác: Trường THPT Phan Đình Phùng
Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy

Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời từ sự chuyển biến nhận thức của cá nhân, tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012, với các nội dung cụ thể như sau:
I. Phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.
1. Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản l‎ý và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
- Về nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ.
- Phòng chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, đất đai, xây dựng …
2. Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân.
- Về phụng sự Tổ quốc, yêu nước, hăng say trong công việc, trong lao động, học tập, sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
- Về phục vụ nhân dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, không quan liêu xa dân.
3. Chăm lo xậy dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi xuống cấp về đạo đức-nhân cách, văn hóa.
- Xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảng là đạo đức, là văn minh.
- Xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa lành mạnh.
- Góp phần xây dựng địa phương (nơi cư trú) có văn hóa và đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội.
4. Giữ cho đời tư trong sáng và cuộc sống riêng của gia đình và bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.
- Về đời tư và cuộc sống riêng trong sáng, giản dị.
- Về xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, không mắc các tệ nan xã hội …
- Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức và nhiệm vụ cụ thể của tập thể chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình để bổ sung vào các nội dung nói trên của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cho phù hợp.
II. Các giải pháp thực hiện việc làm theo của cá nhân.
1 - Về phẩm chất chính trị:
-Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục sửa chữa những sai lầm khuyết điểm mà mình mắc phải, luôn luôn gương mẫu và rèn luyện phẩm chất của một người giáo viên XHCN, quyết tâm làm tròn chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó và nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
-Thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của ngành cũng như của cơ quan đơn vị.
2 - Về đạo đức lối sống:
- Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tích cực bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với những sai trái, tiêu cực. Luôn hòa đồng vui vẻ, chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, vui vẻ nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế mà đồng nghiệp đóng góp để có hướng khắc phục và sửa sai.
3 - Ý thức trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao:
- Luôn phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ công tác chuyên môn đáp ứng với công việc được giao. Bản thân luôn tích cực tham gia đầy đủ các khóa học về chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, luôn tìm hiểu sách báo, nghe đài, tivi, Internet để nâng
 
Gửi ý kiến