Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tư liệu và hướng dẫn thi GVCN giỏi THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Nguyễn Trọng Tự (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:09' 21-02-2012
Dung lượng: 109.5 KB
Số lượt tải: 789
Số lượt thích: 0 ngườiPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KRÔNG PA
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HƯỚNG DẪN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI, NĂM HỌC 2011-2012


Hướng dẫn công tác giáo viên chủ nhiệm 28.08.2010
. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm 2. Vị trí, vai trò của GVCN Thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng nhà trường và CMHS quản lí và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà trường ở lớp./. I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm 1. Phân biệt GVCN và công tác GVCN GVCN: Vị trí, vai trò, chức năng của người làm công tác chủ nhiệm; Công tác chủ nhiệm: Nhiệm vụ, nội dung công việc mà GVCN phải làm, cần làm, nên làm./. I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm 2. Vị trí, vai trò của GVCN Thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng nhà trường và CMHS quản lí và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà trường ở lớp./. I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm 2. Vị trí, vai trò của GVCN Là người lãnh đạo, tổ chức, điều khiển, kiểm tra toàn diện mọi hoạt động và các mối quan hệ ứng xử thuộc phạm vi thuộc lớp mình phụ trách dựa trên đội ngũ tự quản là cán bộ lớp và tính tự giác của học sinh./. I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm 2. Vị trí, vai trò của GVCN Là người cố vấn cho công tác Đội và công tác Đoàn ở lớp chủ nhiệm; I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm 2. Vị trí, vai trò của GVCN Là nhân vật trung tâm để hình thành phát triển nhân cách học sinh; I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm 2. Vị trí, vai trò của GVCN Là cầu nối giữa gia đình và nhà trường; I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm 2. Vị trí, vai trò của GVCN Là cầu nối giữa nhà trường và xã hội; I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm 3. Chức năng của GVCN Lãnh đạo, tổ chức, quản lí; Chức năng giáo dục./. I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm 4. Nhiệm vụ của GVCN a. Nhiệm vụ của GVCN được quy định tại Điều 31, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)./. b. Những công việc GVCN phải thực hiện trong thực tế: 5. Các yêu cầu đối với GVCN Next Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối đa chiều II. Những kĩ năng cơ bản của giáo viên chủ nhiệm


Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là một chức danh được đặt ra để phục vụ công tác đào tạo và quản lý HSSV, kiêm nhiệm vụ Cố vấn học tập (CVHT) nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học. I. CHỨC N ĂNG NHIỆM VỤ CỦA GVCN GVCN được lựa chọn từ giáo viên đã qua công tác giảng dạy ở trường, theo các tiêu chí sau: 1. Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết và vận dụng tốt các quy chế đào tạo, thi tốt nghiệp, quy chế về công tác HSSV. 2. Hoàn thành đầy đủ các mục tiêu, chương trình đào tạo, làm tốt công tác tổ chức, các quy trình công tác đào tạo và quản lý HSSV ở trường, mục tiêu ngành, chuyên ngành đào tạo. 3. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. 4. Danh sách GVCN do Trưởng khoa lựa chọn, kết hợp với Phòng CTCT-HSSV ra quyết định trình Hiệu trưởng ký, nếu có thay đổi phải tiến hành theo quy trình trên. 5. Công tác GVCN được tính theo thời gian năm học, trong trường hợp điều động làm công tác khác hoặc có lý do chính đáng khác không thể đảm nhiệm thì giáo viên phải báo cáo với khoa để bố trí, sắp xếp phân công GVCN mới. 6. Khi có quyết định chỉ định GVCN thì GV đó phải nắm tình hình lớp, nhận bàn giao (từ bộ phận tuyển sinh hoặc Phòng CTCT-HSSV đối với HSSV năm thứ I, từ GVCN cũ đối với HSSV năm thứ II và
 
Gửi ý kiến