Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai giang phong chong toi pham va TNXH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Quốc phòng an ninh
Người gửi: Huy Huy
Ngày gửi: 08h:34' 13-02-2012
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
ý định bài giảng.
I- Mục đích, yêu cầu.
Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về tội phạm, các tệ nạn xã hội cần đấu tranh; kiến thức về phòng ngừa trong giai đoạn hiện nay; Nắm vững công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống TNXH. từ đó tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm, phòng chống TNXH trong nhà trường và trong sinh viên.

II- Nội dung.
1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm.
2. Công tác phòng chống TNXH.
(Trọng tâm: phần II )

III- Đối tượng: Sinh viên cao đẳng sư phạm

IV- Thời gian.
- Thời gian toàn bài: 6 tiết.
- Thời gian giảng bài: 4 tiết.
- Thời gian nghiên cứu, thảo luận: 2 tiết và học viên tự ôn vào buổi tối.

V- Phương pháp.
- Giáo viên: Dùng phương pháp thuyết trình, đọc chậm nội dung chính cho học viên ghi.
- Người học: Nghe kết hợp với ghi chép nội dung chính; nội dung phân tích tự tóm tắt ghi theo ý hiểu.

VII- Tài liệu.
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh cho Sinh viên của Tổng cục dạy nghề.


Nội dung bài giảng

I. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm
1. Khái niệm phòng chống tội phạm
- chống tội phạm là việc của các cơ quan của nhà nước, các tổ chức xã hội và công dân bằng nhiều biện pháp nhằm khắc phục những nguyên nhân, điệu kiện của tình trạng tội phạm nhằm ngăn chặn, hạn chế và làm giảm từng bước, tiến tới loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội.
+ chống tội phạm là phương hướng chính là tư tưởng chỉ đảo trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
+ Phòng ngừa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, làm tốt công tác phòng ngừa góp phần giữ vững ANQG, TTATXH, boả vệ tài sản của xã hội, sức khoẻ, danh dự, phẩm giá của nhân dân.
+ Làm tốt công tác phòng chống tội phạm mang ý nghĩa kinh tế sâu sắc.
+ chống tội phạm mang tính đồng bộ, hệ thống và có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân.
2. Nội dung, nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm
a) Nghiên cứu, xác định rõ nguyên nhân, điều kiện của tình trạng tội phạm.
- Sự tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường, tiền làm cho con người: sống sa hoa, truy lạc, đạo đức lối sống…
- Tác động trực tiếp, toàn diện của những hiện tượng xã hội tiêu cực do xã hội cũ để lại: chế độ TD, ĐQ;
- Sự xâm nhập ảnh hưởng của các quốc gia khác
- Những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý của nhà nước, các cấp, ngành
- Những thiếu sót công tác giáo dục đạo đức lối sống… của công dân.
- Hệ thống pháp luật chưa toàn diện, việc thực thi pháp luật kém hiệu quả
- Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các cơ quan chức năng nói
 
Gửi ý kiến