Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu giấy đi đường 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thiên Luyn
Ngày gửi: 23h:02' 14-01-2012
Dung lượng: 6.2 KB
Số lượt tải: 1061
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TUMƠRÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường :TH Đăk Sao Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mã số đơn vị: 1028453 Mẫu số C06-H
(Ban hành theo QĐ số19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Số:.....
Cấp cho : .....................................................................................................................................
Chức vụ : ......................................................................................................................................
Được cử đi công tác tại :...............................................................................................................
Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu ) số................................. ngày...... tháng........năm 20
Từ ngày........... tháng.......... năm 20 đến ngày......... tháng.......... năm 20
Ngày tháng năm 20
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước
Lương:...............................đ
Công tác phí:.....................đ
Cộng:.................................đ
Nơi đi và nơi đến
Ngày, tháng
năm
Phương tiện sử dụng
Số ngày công tác
Lý do lưu trú
Chứng nhận của cơ quan nơi công tác
(Ký tên đóng dấu)

A
1
2
3
4
B


Nơi đi:..........................Nơi đến:.......................Nơi đi:..........................Nơi đến :......................


 - Vé người:......................................vé x...............................đ=...................................đ
- Vé cước:....................................... vé x...............................đ=...................................đ
- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại......vé x...............................đ=...................................đ
- Phòng nghỉ:...................................vé x...............................đ=...................................đ
1. Phụ cấp đi đường:cộng........................................................đ
2. Phụ cấp lưu trú:...................................................................đ
Tổng cộng ngày công tác .......................................................đ
Ngày tháng năm 20
Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là:.........................
.................ngày
Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓