Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an ngoai gio len lop khoi 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Khuyên
Ngày gửi: 15h:27' 28-12-2011
Dung lượng: 349.5 KB
Số lượt tải: 261
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG G D NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
************
Khối 6 - HKI - Năm học 2006- 2007


Tháng
Tuần
Nội Dung9

1
Đại hội chi đội -Bầu cán bộ lớp


2
Thảo luận, học nội quy và nhiệm vụ năm học mới


3
Nghe giới thiệu truyền thống nhà trường


4
Sinh hoạt ngoài trời, tập các bài hát quy định
10
5
Nghe giới thiệu thư Bác Hồ


6
Lễ giao ước thi đua, thi tìm hiểu tiểu sử anh hùng Nguyễn Văn Trỗi


7
Trao đổi kinh nghiệm học tập, thi tìm hiểu ngày phụ nữ Việt Nam


8
Sinh hoạt văn nghệ ,sinh hoạt ngoài trời11
9
Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy, cô giáo của trường


10
Lễ đăng ký “Tháng học tốt , Tuần học tốt”


11
Hội vui học tập


12
Sinh hoạt ngoài trời, văn nghệ mừng ngày 20/1112
13
Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11


14
Tìm hiểu truyền thống cách mạng địa phương


15
Nghe nói chuyện về ngày 22/ 12


16
Sinh hoạt ngoài trời văn nghệ mừng ngày 22/12


Chủ điểm tháng 9 :TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần1
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI - BẦU CÁN BỘ LỚP-
Ngày : 23/8/2008

I-YÊU CẦU GIÁO DỤC
Giúp học sinh:
Hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đôị ngũ cán bộ lớp
Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đôị ngũ cán bộ lớp.
Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể.
II- NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG
Nội dung
Thành lập các tổ, nhóm trong lớp
Bầu đội ngũ cán bộ lớp: lớp trưởng, các lớp phó,tổ trưởng tổ phó, các cán sự chức năng, cán sự môn học.
Xác định chức năng,nhiệm vụ của từng cán bộ lớp
Về cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ lớp
Hình thức hoạt động.
- Kết hợp giữa giới thiệu của HS và qua sự nghiên cứu của GVCN,rồi GVCN quyết định
-Trao đổi nhiệmm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG
Về phương tiện hoạt động
Bảng sơ đồ tổ chúc lớp
Bảng ghi nhiệm vụ cán bộ lớp
Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp
Cờ Tổ Quốc, ảnh Bác
Bảng tổng kết năm học qua
Bảng phương hướng năm học mới
Về tổ chức.
Chào cờ,Quốc ca, Đội ca
GVCN cho HS biết về nhiệm vụ của cán bộ lớp
Hướng dẫn HS chuẩn bị ý kiến để lựa chọn đội ngũ cán bộ
IV-TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
-Cử một HS lên điều khiển chương trình tạm thời để làm lễ chào cờ
-Một HS đọc bảng tổng kết và đọc bảng phương hướng của năm học mới
-GVCN định hướng cho tập thể lớp về:
+Mục đích, yêu cầu tổ chức lớp tự quản theo một cơ cấu chặt chẽ nhằm thu hút nhièu HS tham gia.
+Giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp và các quan hệ hoạt động
+Nêu nhiêm vụ cụ thể của đội ngũ cán bộ lớp
GVCN ghi lên bảng tên những HS được lớp đề cử trên bảng , kết hợp với sự lựa chọn của GVCN để đưa ra danh sách đội ngũ cán bộ lớp.
* Về Chi đội có: Chi đội trưởng, chi đội phóvà các uỷ viên.
* Về cán bộ lớp có: Lớp trưởng, Lớp phó học tập , Lớp phó văn thể mỹ, các cán sự môn học, các cán sự chức năng và các tổ trưởng ,tổ phó.
Trao đổi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp
Đại diện đội ngũ cán bộ lớp bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công
HS chúc mừng cán bộ lớp mới
Hát tập thể
V- KÉT THÚC HOẠT ĐỘNG
- GVCN nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của HS trong việc lựa chọn cán bộ lớp
- Động viên đội ngũ cán bộ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao.Tuần2
THẢO LUẬN, HỌC NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI
Ngày : 30/8/2008

I- YÊU CẦU GIÁO DỤC:
 
Gửi ý kiến