Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Violimpic Vong 8 - Lop 4 (Co dap an)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:12' 21-12-2011
Dung lượng: 82.0 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
Lớp 4 : vòng 8 Violympic
BÀI THI SỐ 1: Sắp xếp các số trong bảng theo thứ tự tăng dần


Trả lời :

14
15
13
17

10
20
8
11

9
2
4
7

6
19
12
1

16
18
5
3


BÀI THI SỐ 2: Vượt chướng ngại vật
1. Thư viện của trường cho học sinh khối 4 và khối 5 mượn tất cả 568 quyển sách. Biết số sách khối 4 mượn nhiều hơn khối 5 là 54 quyển. Tính số sách mỗi khối đã mượn nhà trường?
257 và 311
2. Vụ mùa vừa qua gia đình bác Hyền và gia đình bác Liên thu được 450 bắp ngô. Nếu gia đình bác Liên thêm 20 bắp nữa thì số ngô nhà hai bác thu được bằng nhau. Tính số ngô mỗi nhà thu được?
215 ; 235
3. Chu vi thửa ruộng bằng 248 m .Chiều rộng kém chiều dài 12 m. Tính chiều rộng, chiều dài thửa ruộng?
56 ; 68
4. Hai đội trồng rừng được 456 cây. Biết đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 34 cây. Tính số cây mỗi đội trồng được?
211 ; 245
5. Hai số có trung bình cộng bằng 62, số thứ nhất hơn số thứ hai 24 đơn vị. Tìm hai số đó?
50 ; 74
6. Trong năm vừa qua nhà bác Thuật đã thu hoạch được 1 tấn và 210 kg thóc. Biết vụ mùa thu kém vụ chiêm 270 kg thóc.Tính số thóc mỗi vụ thu được ?
470 ; 740
7. Năm nay mẹ 44 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con . Hỏi mẹ hơn con mấy tuổi?
33 tuoi
8. Tổng của hai số chẵn liên tiếp là số chẵn lớn nhất có 4 chữ số . Tìm hai số đó?
4998 ; 5000
9. Trung bình cộng của hai số bằng số nhỏ nhất có 3 chữ số , biết một trong hai số là 88 .Tìm số còn lại?
112
10. Trung bình cộng hai số bằng 35 , số lớn hơn số bé 8đơn vị . Tìm hai số đó?
31 ; 39
11. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số, hiệu của chúng bằng số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Tìm hai số đó?
45 ; 56
12. Nam nhiều hơn Tùng 34 viên bi. Nếu Tùng có thêm 24 viên và Nam có thêm 15 viên thì tổng số bi của hai bạn là 125 viên. Tính số bi của mỗi bạn?
26 ; 60
13. Tổng của hai số là 45, hiệu của chúng cũng là 45. Tìm hai số đó?
45 ; 0
14. Tìm hai số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bằng 356.
177 ; 179
15. Hai thùng có tất cả 50 lít dầu. Nếu đổ 12 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau. Tính số dầu có ở mỗi thùng?
19 ; 31
16. Hùng và Dũng có 45 viên bi. Nếu Hùng có thêm 5 viên thì Hùng có nhiều hơn Dũng 14 viên bi. Tính số bi của mỗi bạn?
18 ; 27
17. Hai phân xưởng sản xuất được 456 sản phẩm. Nếu phân xưởng thứ nhất sản xuất thêm 34 sản phẩm và phân xưởng thứ hai sản xuất thêm 66 sản phẩm thì số sản phẩm hai phân xưởng sản xuất được bằng nhau. Tính số sản phẩm của mỗi phân xưởng sản xuất được?
212 ; 244
18. Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng bằng 379.
189 ; 190
19. Trung bình cộng của hai số là số chẵn bé nhất có 3 chữ số. Biết số lớn hơn số bé 48 đơn vị. Tìm hai số đó?
26 ; 74
20. Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 4 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu thêm 2 tạ nữa thì số thóc thu được ở hai thửa ruộng bằng nhau. Tính số thóc thu được ở mỗi thửa ruộng?
215 ; 235
21.Tìm hai số có tổng bằng 456 và nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số thứ hai thì được số thứ nhất.
428 ; 28
22.Chu vi một hình chữ nhật bằng 172 cm. Nếu giảm chiều dài 5 cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật?

BÀI THI SỐ 3: Chọn đáp án đúng:
Câu 1: 30284 : (100 - 33) = ?
A. 462 B. 453 C. 452 D. 442
Câu 2: 100000 – 7842 x 6 =
A. 52958 B. 52748
 
Gửi ý kiến