Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach boi duong hoc sinh kha gioi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Khuyên
Ngày gửi: 15h:04' 20-12-2011
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD & Đt Bình Gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Trường THCS Bình La Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 05 /KH-BDHSKH
Bình La, ngày10 tháng 10năm 2011

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi
năm học 2010 - 2011


Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2010 - 2011, Căn cứ Chỉ thị số 03 / CT- UBND ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác GD&ĐT năm học 2010 – 2011; Quyết định số 907/QĐ - UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch, thời gian năm học 2010 - 2011 của giáo dục phổ thông, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 4718/BGD ĐT - GDTrH ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2010 - 2011
Căn cứ Chỉ thị số 06 / CT- UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của UBND huyện Bình Gia về nhiệm vụ trọng tâm công tác GD&ĐT năm học 2010 – 2011;
Căn cứ vào kết quả năm học 2009 – 2010, kết quả khảo sát đầu năm học 2010 - 2011 và thực tế giáo dục trường THCS xã Bình La.
I. Những khái quát chung về bồi dưỡng học sinh khá giỏi
Trong những năm gần đây việc bồi dưỡng học sinh khá giỏi còn nhiều hạn chế hoặc nói chính xác là chưa bồi dưỡng. Do vậy dẫn đến học sinh chưa đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. Năm học 2010 - 2011 vẫn là năm "tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học ". Đây cũng là năm đề cao việc bồi dưỡng học sinh giỏi là trọng tâm và cũn là "mũi nhọn" của các cấp, các ngành đặc biệt là của trường THCS Bình La
Số lượng học sinh giỏi năm học 2009 - 2010

STT
Khối lớp
Số lượng
môn thi
Điểm giải kì thi cấp huyện
Ghi chú

1
Khối 6

2
Khối 7

3
Khối 8
3

Văn:6; TA:7 Toán 6


4
Khối 9
1
Toán
4II. Nhiệm vụ và mục tiêu bồi dưỡng học sinh khá, giỏi
1. Xác định việc bồi dưỡng học sinh khá giỏi đây là giáo dục mũi nhọn của nhà trường.
2. Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động đó là cuộc vận động :" Hai không", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực".
3. Thực hiện tốt yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục kiểm tra đánh giá học sinh đúng thực chất.
4. Kiểm tra đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. đặc biệt là bồi dưỡng học sinh khá giỏi.
5.Tiến hành kí cam kết chất lượng của giáo viên với hiệu trưởng trong đó tỉ lệ phần trăm học sinh khá giỏi phải đạ
 
Gửi ý kiến