Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ban tu kiem diem Dang vien cuoi nam 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đăng Sinh
Ngày gửi: 18h:49' 25-11-2011
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 477
Số lượt thích: 0 người
Đảng bộ HUYỆN GIO LINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Chi bộ TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN Cồn Tiên ngày 18 tháng 11 năm 2011.

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN
Năm 2011.
I.SƠ LƯỢC LÍ LỊCH
- Họ và tên :…….Nguyễn Đăng Sinh………………; ngày sinh: …20 / 11 / 1978…
- Ngày vào Đảng ……..19/5/2009…………………..; chính thức: …19/ 5/ 2010….
- Nơi ở hiện nay : Trung An, Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị.
- Trình độ đào tạo: ĐHSP Tiếng Anh(Chính Quy)
- Chức vụ: Giáo viên, Tổ trưởng ngoại ngữ Trường THPT Cồn Tiên.
II.TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM:
Ưu điểm
1.1.Tư tưởng chính trị:
-Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong việc giảng dạy và đối xử tốt với quần chúng nhân dân.
- Luôn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy của cơ quan.
- Luôn đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, phai nhạt tư tưởng chính trị cách mạng, bảo vệ lẽ phải và người tốt.
- Luôn luôn vận động gia đình thực hiện đầy đủ mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.
- Luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân. Năng lực công tác tốt, đáp ứng được nhiệm vụ đổi mới của ngành giáo dục và đất nước.
1.2.Đạo đức, lối sống:
- Việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, thực hiện “cuộc vận động và học tập theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành quy định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm
-Luôn tích cực tham gia thực hành tiết kiệm và đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Luôn tiên phong, gương mẫu trong các công tác của nhà trường, chấp hành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.
- Tích cực học tập và thực hiện “cuộc vận động và học tập theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân. Góp phần phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Luôn có tinh thần phê bình và tự phê bình cao, có ý thức và thực hiện tốt công tác giữ gìn đoàn kết trong Đảng, đúng quy định của Cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.
1.3.Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn hoàn thành xuất sắc mọi công tác được tổ chức giao phó. Thực hiện đúng các chức trách, nhiệm vụ của Chi ủy viên Chi bộ, ban kiểm tra Chi bộ….
- Trong công tác chuyên môn: thực hiện đúng, đủ chương trình, lên lớp đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành Giáo dục.
-Luôn giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và nhiệm vụ công dân nơi cư trú,thực hiện tốt mọi nghĩa vụ, liên hệ, sinh hoạt Chi bộ nơi cư trú đầy đủ, kịp thời.
- Tham gia thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.
- Tận tụy phục vụ nhân dân, giải quyết các kiến nghị đề xuất kịp thời của đảng viên và quần chúng. Đấu tranh chống lại các biểu hiện quan lieu, hách dịch nhũng nhiễu nhân dân.
1.4.Về ý thức tổ chức kỉ luật:
- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành ý thức tổ chức kỉ luật tốt, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
-Thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt và đóng Đảng phí theo quy định:
- Thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, mặt trận và các đoàn thể,tham gia sinh hoạt và xây dựng các tổ chức đoàn thể đầy đủ, đúng quy chế.
- Luôn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà
 
Gửi ý kiến