Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai 12: Tiet 2 (Thuc hanh)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Văn Thục (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:54' 08-03-2009
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 710
Số lượt thích: 0 người
Bài 12.
Ô-XTRÂY-LI-A

Tiết 2
Thực hành tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a
I. mục tiêu
Sau bài học, HS cần rèn luyện và phát triển:
- Các kĩ năng phân tích lược đồ, bảng số liệu, xữ lí các thông tin cho sẵn.
- Việc lập dàn ý đại cương và chi tiết một báo cáo.
- Khả năng trình bày một vấn đề trước lớp trong khoảng thời gian ngắn ( 5 - 7 phút).
ii. thiết bị dạy học
- Lược đồ phân bố dân cư của Ô xtrâylia.
- Các bảng số liệu: Dân cư Ô xtrâylia qua một số năm, chỉ số phát triển con người (HDI) của Ô xtrây li a.
- Hộp thông tin: Một số thông tin về dân cư Ô xtrâylia.
Iii. HOạT động dạy học
1. Hỏi bài củ.
- Hãy trình bày một số điểm đặc trưng về tự nhiên, dân cư và xã hội Ôxtrâylia? Những lợi thế để phát triển kinh tế.
- Hãy nêu những biểu hiện chứng tỏ rằng Ôxtrâylia là một nước có nền kinh tế phát triển cao và năng động.
2. Bài mới.
Hoạt động 1
GV: Thông báo cho HS rõ mục tiêu của bài học, cách thực hiện và sản phẩm của bài thực hành:
- Lập đề cương chi tiết cho báo cáo về vấn đề dân cư của Ôxtrâylia.
- Viết báo cáo ngắn gọn về vấn đề dân cư ở Ôxtrâylia.
- Trình bày tóm tắt báo cáo trong khoảng thời gian ngắn ( 5 - 7 phút).
Hoạt động 2
Tổ chức cho HS viết và trình bày báo cáo theo định hướng sau:
a. Xác định các nguồn thông tin phục vụ cho viết báo cáo.
+ Nguồn thông tin trong bài 27.
+ Thông tin trong mục 2, phần I của bài 26 ( bài đã học)
b. Học sinh đề xuất tên báo cáo.
GV: Cho HS đọc lướt qua toàn bộ các thông tin đã có và sơ bộ xác định tên.
HS: Có thể đề xuất tên báo cáo như sau: “ Những đặc điểm cơ bản của dân cư Ô-xtrây-li-a " hoặc “ Dân cư - Một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của Ô-xtrây-li-a".
c. HS viết dàn ý đại cương và chi tiết cho một báo cáo.
GV Lưu ý cho HS sau khi xác định được tên báo cáo thì trước hết cần phải phác hoạ ra một dàn ý đại cương bao gồm một số đặc điểm khái quát quan trọng (nên giới hạn trong 2 -4 đặc điểm chủ chốt) thể hiện vài nét tạo khung cho báo cáo. Bước tiếp theo là chi tiết hoá các nội dung của đặc điểm khái quát trên đến mức độ cần thiết.
Ví dụ:
( Đối với chủ đề nêu trên, thì dàn ý đại cương gồm những ý chủ chốt sau đây nên đưa vào trong báo cáo:
( Dân số ít, dân số tăng chủ yếu do nhập cư.
( Sự phân bố dân cư rất không đều.
( Những đặc tính chất lượng của dân cư.
( Dàn ý chi tiết có thể trình bày như sau
 
Gửi ý kiến