Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Lớp cảm tình Đảng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thủy Yến
Ngày gửi: 23h:54' 15-10-2011
Dung lượng: 23.2 KB
Số lượt tải: 947
Số lượt thích: 0 người
Câu 1 : Đ/c trình bày những truyền thống quí báu của Đảng CSVN ? Là người Đảng viên, theo đ/c tâm đắc nhất là những truyền thống nào mà Đảng ta đang phát huy ? Đề nghị đ/c làm rõ nội dung mà đ/c tâm đắc theo sự hiểu biết của mình ?
Sáu truyền thống quí báu của Đảng như sau :
- Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng CM.
- Tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo.
- Kiên định CN MLN, tư tưởng HCM, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH.
- Trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân.
- Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế …
→ khâm phục và tâm đắc : tính bản lĩnh, sự kiên định và lòng trung thành của Đảng trước tương lai và vận mệnh của dân tộc.
Các dẫn chứng :
- Trước khi Đảng CS ra đời : dân tộc nô lệ, đường lối đ/tr bế tắc.
- Đảng CSVN ra đời : thắng lợi này → thắng lợi khác.
+ CMT8/1945.
+ Giai đoạn khó khăn 1945 – 1946.
+ Chiến thắng ĐBP 1954.
+ Chiến thắng 30/4/1975.
+ Giai đoạn khó khăn 1975 – 1985 : ch/tr biên giới phía Bắc + Tây Nam, k/tế bao cấp …
+ Giai đoạn hiện nay : k/tế thị trường, lạm phát, ĐV tha hóa biến chất … → tin tưởng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mở bài (Câu 2)

Đảng CSVN là một tổ chức chính trị do CT.HCM sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong suốt hơn 80 năm qua, kể từ khi ra đời, lãnh đạo dân tộc giành quyền độc lập, tự chủ và xây dựng, bảo vệ đất nước, Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của gi/cấp công nhân và nhân dân lao động, đưa cách mạng VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với một vai trò quan trọng, một sứ mệnh lịch sử cao cả cùng với những truyền thống quí báu của mình, Đảng CSVN luôn là niềm tự hào của cả dân tộc VN. Vì vậy, muốn trở thành Đảng viên, đứng trong hàng ngũ của Đảng, khi đặt ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân mình, người xin vào Đảng phải có một động cơ đúng đắn. Đây là vấn đề quan trọng, được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định để người xin vào Đảng được tin tưởng và chấp nhận, được kết nạp để đứng vào hàng ngũ của Đảng CSVN hay không.Câu 2 : Theo đ/c, vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành Đảng viên? Người CB.ĐV cần phải có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng ntn ?

( Vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên, bởi vì :
a) Đảng CSVN là 1 tổ chức chính trị → luôn vận động và phát triển → để đáp ứng nhu cầu CM trong từng thời kỳ. Vì vậy, Đảng luôn cần bổ sung lực lượng kế thừa có năng lực, phẩm chất để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.
b) Người có động cơ vào Đảng đúng đắn → là người thấu hiểu bản chất, mđ của Đảng, giác ngộ m.tiêu, lý tưởng của Đảng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện cương lĩnh của Đảng và Điều lệ Đảng, phải hiểu rằng :
- “Đảng viên ĐCSVN là chiến sĩ CM trong đội tiên phong của gi/cấp công nhân VN, suốt đời phấn đấu cho mđ, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của TQ, của gi/cấp công nhân và nhd lao động lên trên lợi ích cá nhân …” (Điểm 1, Điều 1 – Điều lệ Đảng)
- Vào Đảng là để cùng với Đảng góp phần xd CNH-HĐH đ.nước, làm cho “Dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh”.
c) Có động cơ vào Đảng đúng đắn → cơ sở, nền tảng tốt → người đảng viên có nhận thức và hành động đúng đắn khi thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình đối với Đảng và đối với quần chúng nhân dân.
+ Hiểu đúng → làm đúng. Bác Hồ dạy : vào Đảng không phải để thăng quan, phát tài, vào Đảng → phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân → làm tròn nhiệm vụ của người ĐV.
+ Đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước qu.chúng, vận động
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓