Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bao cong tac thanh tra nhan dan truong hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Phúc
Ngày gửi: 20h:47' 21-09-2011
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 1168
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Hà Tiến
BCH Công đoàn
Ban thanh tra nhân dân
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúcBáO CáO TổNG KếT
HOạT ĐộNG THANH TRA NHÂN DÂN nhiệm kỳ: 2009-2011

Thực hiện luật thanh tra và nghị định 99/2005 ngày 28 tháng 07 năm 2005 của thủ tướng chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân.
Ban thanh tra nhân dân trường THCS Hà Tiến báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ: 2009-2011 như sau:
I - Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2009 - 2011
Ban TTND trường THCS Hà Tiến được kiện toàn tại đại hội cán bộ viên chức và người lao động tháng 10 năm 2009.
Cơ cấu ban thanh tra nhân dân gồm 3 đ/c:
1. Đ/c Phạm Văn Phúc GV tổ Tự nhiên Trưởng ban
2. Đ/c ………………….. ………………. …………….
3. Đ/c ………………….. ………………. …………….
Sau khi được kiện toàn ban thanh tra nhân dân đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cương trong trường học.
II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND nhiệm kỳ 2009 - 2011
1.Về công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ các năm học của nhà trường:
a. Công tác tư tưởng chính trị:
Ban lãnh đạo trường THCS Hà Tiến trong những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đẩy đủ, kịp thời đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả.
100% cán bộ giáo viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, quy định của ngành và địa phương.
b. Đạo đức lối sống:
Tuyệt đại đa số cán bộ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt. Quan hệ đúng mực với phụ huynh, học sinh và nhân dân nơi cư trú. Có tinh thần trách nhiệm và đoàn kết nội bộ cao. Có lối sống chuẩn mực của người giáo viên nhân dân.
c. Chuyên môn:
Nhà trường thực hiện tốt quy trình phân công lao động. 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Nhà trường động viên kịp thời cán bộ giáo viên có thành tích trong hoạt động chuyên môn.
Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường.
d. Công tác tài chính và thực hiện chế độ chính sách:
Trong nhiệm kỳ vừa qua được chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi,
 
Gửi ý kiến