Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach thi đua chao mung ngày 20/11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Nông Nghia
Ngày gửi: 23h:24' 16-09-2011
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 137
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD – ĐT BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BA BỂ Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc
Số: /KH - TBB
Ba Bể, Ngày 22 tháng 09 năm 2011

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA
CHÀO MÙNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Căn cư vào kế hoạch thi đua năm học 2010 – 2011. Ban thi đua trường THPT Ba Bể mở đợt phát động thi đua lập thành tích chào mừng 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
I-Mục đích yêu cầu:
- Qua đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” của con người Việt Nam.
- Động viên CB – GV và học sinh trong trường hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt;
Đợt thi đua nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011 – 2012.
II-Thời gian:
Bắt đầu từ ngày hôm nay 22/09/2011 đến ngày 12 tháng 11 năm 2011.
III- Nội dung:
A.Đối với CBGV – NV:
1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong;
- Thực hiện tốt nội dung cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, giản dị, cần kiệm liêm chính tri công vô tư, chống láng phí,và các biểu hiện tiêu cực khác, tận tụy hết long phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, có lề lỗi làm việc khoa học. Có tác phong ngôn phong mẫu mực. Thực hiện đúng mọi nội quy của cơ quan, quy chế chuyên môn.
2. Về nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện đúng ngày công, giờ công với tinh thần và trách nhiệm cao;
- Tham gia nhiệt tình vào các phong trào “dạy tốt, học tốt”, phong trào xây dưng “trường học thân thiên, học sinh tích cực” thực hiên có hiệu quả cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”.
- Các tổ chuyên môn tăng cường dự giờ thăm lớp để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.
- Với giáo viên chủ nhiệm: Quản lý lớp và động viên học sinh lớp mình nhiệt tình tham gia hưởng ứng phong trào thi đua. Thực hiện đúng nội quy học sinh.
B. Đối với học sinh:
- Thực hiên tốt mội nội quy, quy chế của nhà trường, của lớp đề ra, không gây mất đoàn kết, không uống rượu, hút thuốc, đi học đúng giờ, không bỏ tiết, thực hiện 15 phút đầu giờ nghiêm túc. Có nề nếp tự quản tốt.
- Tích cực thi đua học tốt giành nhiều điểm giỏi/ tuần/tháng và toàn đợt thi đua;
- Vệ sinh lớp học sạch sẽ;
- Tham gia nhiệt tình vào các hoạt động khác do nhà trường và Đoàn trường phát động.
IV – Tổ chức thực hiện:
- Ban thi đua nhà trường tổ chức phát động thi đua, xây dựng tiêu chí cho đợt thi đua và tổ chức rút kinh nghiêm trong đợt thi đua.
- Đoàn thanh niên đôn đốc giám sát học sinh thực hiện trong đợt thi đua.
- Các tố chuyên môn lên kế hoạch thực hiện các nội dung, tiêu trí thi đua.
- Các giáo viên CN quan tâm, hướng dẫn học sinh lớp mình tham gia đợt thi đua đạt hiệu quả cao nhất.
- Kết qủa thi đua của tập thể, cá nhân trong đợt thi đua này sẽ được tổng kết và khen thưởng vào buổi lễ kỷ niêm ngày Nhà Nam 20/11/2011

TM. BAN THI ĐUA
Hiệu trưởngHoàng Thị Hiên

 
Gửi ý kiến