Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giam tải môn tiếng anh của thạch thành

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quyền (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:31' 14-09-2011
Dung lượng: 51.2 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
PHÒNG GD&ĐT THẠCH THÀNH

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
(Thực hiện nội dung điều chỉnh theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cả năm: 3 tiết x 37 tuần = 111 tiết
Học kỳ I: 3 tiết x 19 tuần = 57 tiết
tHọc kỳ II: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết
Học Kỳ I:

Tuần
Bài Học
Tiết PPCT
Nội Dung
Ghi chú

1

1
IntroductionU1: Greetings
(5 tiết)
2
Unit 1: A1234
3
Unit 1: A567


2

4
Unit 1: B1234
giảm tải A5,65
Unit 1: C12
6
Unit 1: C34


3
U2: At school
(5 tiết)
7
Unit 2: A123
giảm tải A48
Unit 2: B12
9
Unit 2: B345


4
U3: At home ( 5 t)
10
Unit 2: C1
11
Unit 2: C23
12
Unit 3: A12


5

13
Unit 3: A34
giảm tải A514
Unit 3: B12
15
Unit 3: B345


6

16
Unit 3: C12
giảm tải C317
Grammar practice
18
One Period Test 1 (Unit 1,2,3)


7
U4: Big or small ?
(5T + 1 T giãn = 6T)
19
Unit 4: A12
20
Unit 4: A34
21
Unit 4: B123


8

22
Unit 4: B45
tiết giãn23
Unit 4: C123
24
Unit 4: C4567


9

U5: Things I do
(5 T + 1T giãn = 6 tiết)
25
Test correction 1
26
Unit 5: A12
27
Unit 5: A34
tiết giãn

10

28
Unit 5: A56
29
Unit 5: B123
30
Unit 5: C1


11

U6: Places
(5 tiết + 1T giãn = 6 T)
31
Unit 5: C23
32
Unit 6: A12
33
Unit 6: A3456


12

34
Unit 6: B12
35
Unit 6: B34
tiết giãn36
Unit 6: C12


13

37
Unit 6: C345
38
Grammar practice
39
One Period Test 2


14
U7: Your house
(5 tiết)
40
Unit 7: A12
41
Unit 7: A3456
42
Unit 7: B123


15

43
Unit 7: C123
Không dạy C244
Unit 7: C456
45
Test correction 2


16
U8: Out and about
(5 T + 1 T giãn = 6 T)
46
Unit 8: A123
47
Unit 8: A456
48
Unit 8: B1


17

49
Unit 8: B23
tiết giãn50
Unit 8: C12
51
Unit 8: C34
4 câu đầu phần 3 không dạy

18
Revision
52
Grammar practice
53
Revision
54
Revision


19
Revision
55
Revision
56
Revision
57
 The First Term Test


Học Kỳ II


20

U9: The body
(5 tiết)
58
Unit 9: A12
59
Unit 9: A34
60
Unit 9: A56


21


U10: Staying healthy (5T+1Tgiãn = 6T)
61
Unit 9: B123
62
Unit 9: B456
63
Unit 10: A12


22

64
Unit 10: A34
tiết giãn 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓