Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch cá nhân 2011- 2012 cực hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Thi
Ngày gửi: 01h:49' 03-09-2011
Dung lượng: 140.0 KB
Số lượt tải: 3379
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TH CS NGUYÊN GIÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2011 - 2012
Họ và tên GV: Đinh Thị Thi
Tổ: Khoa học xã hội
Sinh ngày 08 tháng 06 năm 1979
Trình độ chuyên môn : Đại học
Chuyên ngành : GDCD
Chức vụ công tác: Giáo viên
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS Nguyên Giáp
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 của tổ KHXH
- Căn cứ vào chuyên ngành đào tạo, hoàn cảnh cá nhân và nhiệm vụ được phân công.Cá nhân tôi xây dựng kế họach hoạt động của mình trong năm học 2011-2012 như sau:

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
1. Thuận lợi :
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên
- Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo cho hoạt động dạy và học
- Năm học 2011 – 2012 là năm học giáo viên đã làm quen với chương trình đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
- Bản thân đã biết sử dụng máy vi tính, máy chiếu đồng thời đã quen thuộc với việc khai thác internet nên dễ dàng ứng dụng phương pháp mới có sự dụng phương tiện hiện đại trong dạy học.
2.Khó khăn:
- Số tiết dạy chỉ có 1 tiết / tuần và có 4 tiết ở khối sáng nên việc theo dõi lớp chủ nhiệm khối sáng gặp rất nhiều khó khăn.
- Do các con còn rất nhỏ nên không có nhiều thời gian để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.
- Học sinh còn thụ động trong việc tự học, tự nghiên cứu, thiếu tư liệu phục vụ cho việc học tập của học sinh.
- Tác động của môi trường xã hội ít nhiều cũng gây khó khăn trở ngại cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh sinh trong toàn .
- Sách giáo khoa mới vẫn còn khá nặng, dung lượng kiến thức lớn, nhiều kiến thức khó, sự phân bố kiến thức ở nhiều bài còn chưa hợp lí.Hơn nữa môn GDCD còn tích hợp nhiều nội dung trong 1 năm học.
- Kinh nghiệm của bản thân đối với bộ sách giáo khoa mới chưa nhiều, việc xử lí trên lớp ở một số bài còn bị động do thiếu phương tiện, thiết bị hỗ trợ.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
- Mục tiêu 1: Nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của bản thân. Thực hiện tốt đường lối của đảng CSVN và chính sách pháp luật của nhà nước ta.
- Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động, nâng cao chất lượng dạy- học và các chuyên đề dạy – học.Tuyệt đối thực hiện đúng quy chế chuyên môn - nghiệp vụ.
- Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng công tác soạn – giảng và từng bước nâng dần chất lượng đào tạo về hạnh kiểm, học lực, hoạt động NGLL dạy - học…..Nâng cao chất lượng dạy và học. Tỉ lệ HS khá giỏi của môn mình phụ trách nâng cao, tỉ lệ yếu kém giảm. Trong lớp mình chủ nhiệm không có HS vi phạm nghiêm trọng, hạn chế HS vi phạm các nội quy của trường, không có HS vào quán in ter net chơi game và trò chơi bạo lực.
- Mục tiêu 4: Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, PPDH, kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT trong dạy học.
- Mục tiêu 5: Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không, bốn nội dung” và tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN : 
.1. Nhiệm vụ 1: Nâng cao phẩm chất chính
 
Gửi ý kiến