Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bien ban ban giao

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Lưu
Ngày gửi: 08h:10' 25-08-2011
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 1892
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ TU TRA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM!
CHI BỘ TRƯỜNG TH R’LƠM


Số: ……/CB R’Lơm, ngày tháng 8 năm 2011.

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CÔNG TÁC ĐẢNG

Thực hiện công tác luân chuyển các bộ quản lý theo QĐ số /QĐ-UB ngày tháng 3 năm 2011 của UBND Huyện Đơn Dương “V/v điều động công tác cán bộ quản lý trường học trên địa bàn Huyện Đơn Dương”; Hôm nay ngày 25 /8/2011 tại văn phòng trường Tiểu học R’Lơm chúng tôi gồm có:

Bên bàn giao: Ông Nguyễn Trường Lưu – Bí thư chi bộ.
Bên nhận bàn giao: Bà Nguyễn Thị Luân – Phó bí thư chi bộ.

Chúng tôi đã tiến hành bàn giao với các nội dung như sau

1- Về nhân sự: Gồm có ……… đảng viên.
Trong đó: ………. Đảng viên chính thức.
……………. Đảng viên dự bị.
Số quần chúng đã tham gia học lớp cảm tình Đảng: ……

2- Về hồ sơ sổ sách:
- Sổ ghi biên bản họp: …… cuốn.
- Sổ nghị quyết: ………. cuốn.
- Sổ Đảng viên: …….. cuốn.
- Sổ đóng đảng phí: ….. cuốn.
- Hồ sơ cá nhân: ….. bộ.
- Tập san thông tin nội bộ: …. cuốn.
- Các loại công văn công tác đảng.

3- Về tài chính Đảng:
- Tổng thu đến tháng 8/2011: ……….. đồng.
- Trích nộp đảng ủy: ……………… đồng.
- Tổng chi đến tháng 8/2011: ………… đồng.
- Tồn lại : …………. đồng.
- Các hồ sơ sổ sách, chứng từ thu chi. ( Đồng chí Hà - thủ quĩ giữ).
Hai bên đã thống nhất giao nhận các công việc nêu trên. Biên bản kết thúc lúc 11h cùng ngày.

BÊN GIAO: THỦ QUĨ: BÊN NHẬN: 
Gửi ý kiến