Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CHUONG TRINH SINH 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đống (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:17' 23-02-2009
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
Phân phối chương trình
Môn: Sinh học 7.

HỌC KỲ I
Tiết 1: Thế giới động vật đa dạng và phong phú.
Tiết 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật.
Chương I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH.
Tiết 3: Thực hành - Quan sát một số động vật nguyên sinh.
Tiết 4: Trùng roi.
Tiết 5: Trùng biến hình và trùng giày.
Tiết 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét.
Tiết 7: Đặc điểm chung - vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh.
Chương II: NGÀNH RUỘT KHOANG.
Tiết 8: Thủy tức.
Tiết 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang.
Tiết 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang.
Chương III. CÁC NGÀNH GIUN.
Ngành Giun dẹp
Tiết 11: Sán lá gan.
Tiết 12: Một số giun dẹp khác. Đặc điểm chung của giun dẹp.
Ngành giun tròn.
Tiết 13: Giun đũa.
Tiết 14: Một số giun tròn khác. Đặc điểm chung của giun tròn.
Ngành giun đốt
Tiết 15: Giun đất.
Tiết 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất.
Tiết 17: Một số giun đốt khác. Đặc điểm chung của giun đốt.
Tiết 18: Kiểm tra 1 tiết.
Chương IV: NGÀNH THÂN MỀM.
Tiết 19: Trai sông.
Tiết 20: Một số thân mềm khác.
Tiết 21: Thực hành - quan sát một số thân mềm .
Tiết 22: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm.
Chương V: NGÀNH CHÂN KHỚP.
Lớp Giáp xác
Tiết 23: Tôm sông.
Tiết 24: Thực hành - Mổ và quan sát tôm sông.
Tiết 25: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác.
Lớp hình nhện.
Tiết 26: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện.

Lớp Sâu bọ.
Tiết 27: Châu chấu.
Tiết 28: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ.
Tiết 29: Thực hành - Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.
Tiết 30: Đặ điểm chung và vai trò của ngành chân khớp.


Chương VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG.
Các lớp cá.
Tiết 31: Cá chép.
Tiết 32: Cấu tạo trong của cá Chép.
Tiết 33: Sự đa dạng và đặc điểm chung của cá.
Tiết 34: Thực hành - Mổ cá
Tiết 35: Ôn tập học kì I .
Tiết 36: Kiểm tra học kì I.
HỌC KÌ II
Lớp lưỡng cư
Tiết 37: Ếch đồng.
Tiết 38: Thực hành - Quan sát cấu tạo trong của Ếch đồng trên mẫu mổ.
Tiết 39: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư.
Lớp bò sát
Tiết 40: Thằn lằn bóng đuôi dài.
Tiết 41: Cấu tạo trong của Thằn lằn.
Tiết 42: Sự đa dạng và đặc điểm chung của Lớp bò sát.
Lớp chim
Tiết 43: Chim Bồ câu.
Tiết 44: cấu tạo trong của chim Bồ câu.
Tiết 45: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim.
Tiết 46: Thực hành - Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
Tiết 47: Xem băg hình về đời sống và tập tính của chim.
Lớp Thú
Tiết 48: Thỏ.` ``
Tiết 49: Cấu tạo trong của thỏ nhà.
Tiết 50: Sự đa dạng của thú - Bộ thú huyệt, bộ thú túi, bộ dơi.
Tiết 51: Sự đa dạng của thú( tiếp theo) - Bộ cá voi, bộ ăn sâu bọ và bộ gặm nhấm.
Tiết 52: Sự đa dạng của thú( tiếp theo) - Bộ ăn thịt, các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.
Tiết 53: Bài tập ( Chữa một số bài tập trong Vở bài tập sinh học 7 - NXB Giáo dục, 2006).
Tiết 54: Thực hành - xem băng hình về đời sống và tập tính của thú.
Tiết 55: Kiểm tra.
Chương VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT.
Tiết 56: Môi trường sống và sự vận động, di chuyển.
Tiết 57: Tiến hóa về tổ chức cơ thể.
Tiết 58: Tiến hóa về sinh sản.
Tiết 59: Cây phát sinh giới động vật.
Tiết 60: Đa dạng sinh học.
Tiết 61: Đa dạng sinh học ( tiếp theo)
Tiết 62: Biện pháp đấu tranh sinh học.
Tiết 63: Động vật quý hiếm.
Tiết 64: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương.
Tiết 65: Tìm hiểu
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓