Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Boi duong HSG tu co ban den nang cao ve hinh thang

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hvhuenqnb (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:49' 03-06-2011
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 218
Số lượt thích: 0 người
Hình thang
I.Ghi nhớ:
1. Đặc điểm hình thang(SGK)
2. Đường cao, chiều cao của hình thang:(SGK)
3. Các dạng hình thang:
- Hình thang vuông: Có 1 cạnh bên vuông góc với 2 đáy.
- Hình thang cân: 2 cạnh bên bằng nhau
- Hình thang thường: không phải các dạng hình thang trên


4. Công thức:II. Bài tập:
Bài 1: Cho hình thang ABCD có đáy lớn AB gấp đôi đáy nhỏ CD và gấp 3 lần chiều cao của hình thang.
Tính diện tích của hình thang ABCD, biết đáy lớn AB dài 12m.
Không tính diện tích hãy so sánh diện tích tam giác ABC với diện tích tam giác CBD..
Bài 2: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB bằng 12cm. Đáy nhỏ bằng nửa đáy lớn.
Tính độ dài đường cao hình thang, biết diện tích hình thang bằng 180cm2.
Không tính diện tích, hãy so sánh diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACB.
Bài 3: Cho hình thang vuông có đáy bé dài 6m, chiều cao bằng đáy bé, đáy lớn gấp đôi đáy bé.
Tính diện tích hình thang vuông.
Mở rộng hình thang về phía cạnh bên để có hình chữ nhật. Tính diện tích phần mới mở rộng.
Bài 4: Cho hình thang ABCD có đáy bé dài 12dm. Đáy lớn bằng y bé. Khi kéo dài đáy lớn CD một đoạn CE bằng 5dm thì diện tích hình thang tăng thêm 20dm2. Tính diện tích hình thang ABCD.
Bài 5: Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 30,15m. nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 33,6m2. Hãy tính diện tích hình thang đó?
Bài 6: Một hình thang có diện tích 60m2, hiệu của hai đáy bằng 4m. Hãy tính độ đài mỗi đáy, biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 2m thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 6m2.
Bài 7: Cho hình thang ABCD có AB= 28m, CD= 42m. Nay người ta rút ngắn bớt đáy CD một đoạn CE=8m để được hình thang mới ABED nên diện tích bị giảm đi 96 m2. Tính diện tích hình thang ABED ?
Bài 8: Cho hình ABCD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I
Đếm số tam giác tạo thành.
Hãy tìm những cặp tam giác có diện tích bằng nhau.
Bài 9: Cho hình thang vuông ABCD (hình vẽ bên) có chiều cao 4m, độ dài đáy lớn gấp đôi đáy bé, diện tích tam giác ABC bằng 6m2. Tính diện tích hình thang ABCD ?

Bài 10: Cho hình thang ABCD có góc A, góc D vuông. cạnh AB=50cm, CD=60cm, AM=40cm, DM=10cm. Tính diện tích hình thang ABMN, biết MN song song với AB.
Bài 11: Cho hình thang ABCD (vuông góc ở A và D) có AD=10cm, đáy bé AB=16cm, đáy lớn gấp đôi đáy bé.
Tính diện tích hình thang ABCD.
M là điểm chính giữa của cạnh AD. Nối B với M, C với M. Tính diện tích tam giác MBC ?
Bài 12: Một mảnh bìa hình thang có đáy nhỏ AB bằng 0,5 đáy lớn CD; AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác BOC là 9cm2 và một nửa trung b
 
Gửi ý kiến