Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khả Thanh
Ngày gửi: 10h:03' 01-06-2011
Dung lượng: 45.8 KB
Số lượt tải: 853
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Tuyết Lệ)
PHÒNG GD&ĐT CHƯƠNG MỸ
Trường tiểu học Đồng Phú
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chương Mỹ, ngày 27 tháng 05 năm 2011BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Năm học 2010 – 2011
Họ và tên: Nguyễn Khả Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Đồng Phú, Chương Mỹ, TP Hà Nội
Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy tin học khối 3, khối 4, khối 5
I. TỰ ĐÁNH GIÁ:
1. Kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Trong quá trình công tác giảng dạy, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được nhà trường giao cho.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc, tham mưu với nhà trường trong công tác chuyên môn và công tác khác.
- Luôn luôn chấp hành quy chế của ngành những quy định của cơ quan đơn vị, đảm bảo tốt ngày giờ công trong lao động.
- Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, không vi phạm qui chế chuyên môn, chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần kiểm tra. - Chất lượng giảng dạy năm học 2010 - 2011 như sau :

Xếp loại
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu

Khối 3
10
15,9%
35
55,5%
17
27%
1
1,6%

Khối 4
12
14,3%
32
38,1%
33
39,3%
7
8,3%

Khối 5
8
12,1%
31
47%
23
34,8%
4
6,1%

2. Phẩm chất chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của ngành cũng như của trường đề ra.
- Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người .
- Có ý thức phê bình và tự phê bình. Có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành và nhà trường tổ chức.
3. Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
- Tu dưỡng, rèn luyện nhân cách của con người, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh, luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực để xây dựng một tập thể vững mạnh.
- Giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, trung thực trong công việc, tế nhị với phụ huynh, thương yêu học sinh.
- Biết động viên, giúp đỡ, học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ.
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Luôn luôn chấp hành quy chế của ngành những quy định của cơ quan đơn vị, đảm bảo tốt ngày giờ công trong lao động.
- Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình giảng dạy, không tiêu cực trong coi và chấm thi, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp, trong trường. - Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc thù của bộ môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy định. Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Giảng dạy đạt chất lượng tốt trong năm học. Qua các kì hội giảng, luôn được đồng nghiệp đánh giá cao.
- Luôn luôn giữ gìn đạo đức nhân cách có lối sống lành mạnh trong sáng của giáo viên, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, được sự tính nhiệm của đồng nghiệp học sinh và nhân dân.
- Có tinh thần đoàn kết nội bộ, luôn trung thực trong công tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp có thái độ phục vụ nhân dân và học sinh
II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI: Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực./.
Chương Mỹ, ngày 27 tháng 05 năm 2011
Người viết đánh giá


Nguyễn Khả Thanh
III.Ý KIẾN TẬP THỂ:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
IV.KẾT QUẢ TỔNG HỢP XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Kết luận: Công chức, viên chức đạt loại: ........................................................................................................
Ngày tháng năm 2011
HIỆU TRƯỞNG
 
Gửi ý kiến