Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT GIÁO VIÊN NĂM 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Huấn
Ngày gửi: 01h:29' 20-05-2011
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 1030
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD & ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG PTDTNT THPT
HUYỆN TỦA CHÙA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2010 – 2011

Họ và tên: Dương Thị Tú
Tổ chuyên môn: KHXH
Nhiệm vụ được phân công:
+ Giảng dạy các môn: Lịch sử lớp 10A1,2,3 + Lịch sử lớp 8A, B
+ Chủ nhiệm lớp: 10A1.
+ Kiêm nhiệm: Thư kí hội đồng sư phạm.
Sau một năm phấn đấu thực hiện phương hướng nhiệm vụ của năm học 2010 - 2011. Tôi tự nhìn nhận, đánh giá quá trình công tác của bản thân như sau:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
+ Có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, không dao động trước khó khăn và thử thách, từ nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bản thân luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tích cực thực hiện đường lối đổi mới và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng đồng thời luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.
+ Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn: Soạn, giảng theo đúng chương trình và kế hoạch giảng dạy, không dồn ghép và cắt xén chương trình. Trên lớp giảng dạy nhiệt tình không vào muộn, ra sớm. Thực hiện chế độ kiểm tra, chấm, chữa và trả bài cho học sinh đúng thông tư, đảm bảo tính công bằng, khách quan, trung thực.
+ Có lối sống giản dị trong sáng, có ý thức thực hành tiết kiệm không vi phạm tệ nạn xã hội. Tích cực hưởng ứng và vận động mọi người cùng học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua đó bản thân đã góp phần nâng cao tình đoàn kết nhất trí trong tổ chuyên môn nói riêng, trong nhà trường, địa bàn công tác nói chung.
* Tự xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Tốt
2. Về chuyên môn nghiệp vụ:
Năm học 2010 - 2011 bản thân tôi đã có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn cũng như công tác khác và đã thu được những kết quả như sau:
* Công tác giảng dạy: Nhận thức việc giảng dạy, giáo dục học sinh là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng nên bản thân luôn đề cao công tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả giờ dạy kết quả cụ thể như sau:
+ Chất lượng giáo dục môn học cuối năm.
Stt
Môn
Khối
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
Kém

1
Lịch sử
8
7,6 %
54,5 %
33,3 %
4,5 %


2
Lịch sử
10
2,7 %
20 %
66,7 %
28 %
5.3 %

 + Tham gia cuộc thi giáo viên dạy có ứng dụng CNTT cấp tỉnh: Xếp loại Giỏi.
+ Trong đợt thanh tra toàn diện cấp trường tháng 4/ 2011 xếp loại chuyên môn Giỏi.
+ Ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 10: Có 01 học sinh đạt giải khuyến khích.
* Công tác chủ nhiệm:
- Duy trì tốt sĩ số: 23/24 học sinh ( 01 Hs chuyển đi học trường TC chuyên nghiệp )
- Chất lượng 2 mặt giáo dục HS

Tốt ( Giỏi )
Khá
TB
Yếu
Kém

Hạnh kiểm
87 %
13%

0
0

Học lực
0
69,6 %
30,4 %
0
0

 * Tinh thần học tập:
- Có ý thức rèn luyện để nâng cao nhận thức chính trị, năng lực sư phạm cho bộ môn của mình.
- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy học.
* Tự xếp loại chuyên môn nghiệp vụ: Khá
3. Công tác khác.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động do Công Đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên tổ chức.
- Đóng góp đầy đủ và kịp thời các loại quỹ do nhà trường, CĐ, ĐTNT phát động.
- Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.
4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính.
* Ưu điểm.
- Chấp hành nghiêm chủ chương đường lối lãnh đạo, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.
- Thực
 
Gửi ý kiến