Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAI TAP KIM LOẠI KIỀM THỔ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:44' 13-02-2009
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 495
Số lượt thích: 0 người
GV
Chương II: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM
ĐỀ SỐ 5

1. 4 lọ mất nhãn đựng 4 hoá chất riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, CaCO3, CaSO4. Có thể dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt các lọ trên:
A. NaOH, HCl B. NaOH, BaCl2 C. HCl, H2O D. HCl, Giấy quỳ tím
2. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:Cho biết B là một khí dùng nạp trong bình chửa cháy. A là khoáng sản phổ biến dùng để sản xuất vôi sống. Hãy xác định công thức của A, B, C, D
A. CaCO3, CO2, Ca(OH)2, Ca(HCO3)2 B. CaCO3, CO2, NaHCO3, Na2CO3
C. CaCO3, CO2, Na2CO3, NaHCO3 D. CaO, CO2, CaCO3, Ca(HCO3)2
3. Để phân biệt các chất rắn: NaCl, CaCO3, BaSO4, Al(NO3)3 ta cần dùng các thuốc thử là:
A. H2O và NaOH. B. HCl và NaCl. C. H2O và CO2. D. AgNO3.
4. Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:
A. HNO3, NaCl, Na2SO4 B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4
C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2
5. Cho dung dịch chứa các ion: Na+, Ca2+, H+, Cl-, Ba2+, Mg2+. Nếu không đưa ion lạ vào dung dịch, dùng chất nào sau đây để tách nhiều ion nhất ra khỏi dung dịch?
A. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ. B. Dung dịch K2CO3 vừa đủ.
C. Dung dịch NaOH vừa đủ. D. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ.
6. Cho 10,6g Na2CO3 vào 12g dung dịch H2SO4 98%, sẽ thu được bao nhiêu gam dung dịch? Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A. 18,2g và 14,2g B. 18,2g và 16,16g C. 22,6g và 16,16g D. 7,1g và 9,1g
7. Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lit khí CO2 (đktc) vào 2,5 lit dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là:
A. 0,06 B. 0,032 C. 0,048 D. 0,04
8. Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại hoá trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là:
A. 4,2 gam B. 5,8 gam C. 6,3 gam D. 6,5 gam
9. Hấp thụ hoàn toàn V (l) CO2 (đktc) vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 19,7 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa rồi thêm vào dung dịch còn lại một lượng dung dịch H2SO4 dư lại được thêm 23,3 gam kết tủa nữa. V bằng:
A. 2,24 lit hoặc 5,68 lit B. 4,48 lit hoặc 6,72 lit
C. 2,24 lit hoặc 3,36 lit D. 2,24 lit hoặc 6,72 lit
10. Dung dịch A có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+ , Ca2+ và 0,1mol Cl-, 0,2mol NO3-. Thêm từ từ V lit K2CO3 1M vào dung dịch A đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V là
A. 150ml B. 300ml C. 200ml D. 250ml
11. Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0,01M. Sục 2,24 lit khí CO2 vào 400ml dung dịch A, ta thu được kết tủa có khối lượng là:
A. 0,4g B. 0,8g C. 0,2g D. 0,6g
12. Dãy các chất nào sau đây được sử dụng để khử tính cứng của nước?
A. NaOH, Na2CO3, Ca(OH)2 B. Na2CO3, Na3PO4, Ca(OH)2
C. HCl, Na2CO3, Na3PO4
 
Gửi ý kiến