Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De Violympic Toan lop 5 vong thi cap tinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Ngọc Ánh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:05' 01-04-2011
Dung lượng: 25.5 KB
Số lượt tải: 540
Số lượt thích: 0 người
Vòng luyện thi violympic cấp tỉnh

Bài 1: Thỏ tìm cà rốt:
1. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chia hết cho 3 mà nhỏ hơn 2009?
2. Số nhỏ nhất viết bởi các chữ số 5 mà là số chia hết cho 3 là số nào?
3. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số bằng 3?
4. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số bằng 4?


Bài 2: Vượt chướng ngại vật:
1. Một cái bể mà số đo trong lòng bể có chiều dài là 4m, chiều rộng là 2m và chiều cao là 1,6 m. Hỏi cái bể đó chứa được bao nhiêu lít nước?
2. Tìm a và b để số là số có 4 chữ số nhỏ nhất mà khi chia cho 2, 3 và 5 đều dư 1?
3. Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. Hỏi ngày Thứ 3 tuần cuối cùng trong tháng đó là ngày bao nhiêu của tháng?
4. Cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho HS lớp mình đi tham quan, tổ 1 đề nghị xuất phát lúc 7 giờ 5 phút, tổ 2 đề nghị xuất phát lúc 7 giờ 15 phút, tổ 3 đề nghị xuất phát lúc 7 giờ 30 phút và tổ 4 đề nghị xuất phát lúc 7 giờ 35 phút. Hỏi cô chủ nhiệm cho giờ xuất phát nào để lệch đi so với các tổ đề nghị không quá 15 phút?
5.
******* ***
*** ***2
****
****
0

6. Tìm bán kính hình tròn có diện tích bằng 452,16 cm2.

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ ....:
1. 91,25 x 0,09 + 91,25 x 0,01 =
2. 86,4 x 1,25 - 86, 4 x 1,15 =
3. 1,1 x 415 - 415 =
4. 0,036 x 109,7 - 0,036 x 9,7 =
5. Một người bỏ ra 84000 đồng làm vốn mua rau để bán. Khi bán hết rau người đó thu được 105000 đồng. Hỏi người ấy lãi bao nhiêu % so với tiền vốn?

6. Tìm số thập phân biết nếu chuyển dấu phẩy của nó sang phải một hàng ta được số A, sang trái một hàng ta được số B. Biết A + B = 202, 909.
7. Tìm một số thập phân biết nếu chuyển dấu phẩy của nó sang phải một hàng thì được số mới hơn số phải tìm là 34,65 đơn vị.
8. hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà khi đem số đó trừ đi số viết theo thứ tự ngược lại thì được số chia hết cho 9?
9. Hai kho thóc A và B chứa tất cả 465 tấn thóc, biết sau khi xuất đi số thóc ở kho A và số thóc ở kho B thì số thóc còn lại ở hai kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu kho A chứa bao nhiêu tấn thóc?
10. Tìm một số tự nhiên biết số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 2020.
B3.Thương của 2 số là 1,5. Tổng là 62,5. Tìm 2 số?

B4. Thương 2 số là 0,5, Tổng là 216. Tìm 2 số?

B5. Thương 2 số là 2 dư1. Tổng 2 số là 151. Tìm 2 số?

B6. Thương 2 số là 2 dư 9. Hiệu 2 số là 57. Tìm 2 số?

B7.Hiệu 2 số là 4,5. Số bé bằng 4/5 số lớn. Tìm 2 số?

B8.Hiệu 2 số là 13,2. Số bé bằng 2/5 số lớn. Tìm 2
 
Gửi ý kiến